Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze i struktura

dr Martin Dahl

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dr Adrian Chojan

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne

dr hab. Krzysztof Łazarski

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych, Dyrektor Programu International Relations - studia anglojęzyczne

dr Krzysztof Beck

Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne

mgr Karol Jene

Dyrektor Programu Managment - studia anglojęzyczne

mgr Katarzyna Marton-Gadoś

Dyrektor Programów Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość - studia polskojęzyczne

mgr Zbysław Ziemacki

Dyrektor Programu Ekonomia - studia polskojęzyczne

dr Ewelina Florczak

Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych