Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dr Martin Dahl

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
pokój: 363, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych

dr Adrian Chojan

adrian.chojan@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 326
pokój: 363B, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych

dr hab. Krzysztof Łazarski

k.lazarski@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 556
pokój: 602, p. VI, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich

dr inż. Paweł Najechalski

pawel.najechalski@lazarski.pl
tel. +48 22 54 35 327
pokój: 363b, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. programowych i dydaktycznych

dr Ostap Kushnir

o.kushnir@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 360
pokój: 363, p. III, sektor F

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

mgr/MBA Artur Wojno

a.wojno@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
pokój: 363b, p. III, sektor F

Kierownik Biura Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Magdalena Kos

m.kos@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 360
pokój: 363, p. III, sektor F

Sekretariat Wydziału

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 326
fax. +48 22 54 35 326
pokój: 363, p. III, sektor F

Dziekanat studiów anglojęzycznych

validated.studies@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 369
pokój: 362, p. III, sektor F

Kierownik Dziekanatu

Agnieszka Sprzęczka

a.sprzeczka@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 302
pokój: 363c, p. III, sektor F

Dziekanat studiów polskojęzycznych

dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 320
pokój: 362, p. III, sektor F