Skip to main content

Powrót poziom wyżejKontakt

Sekretariat Wydziału

sekretariat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 326
sektor F, III piętro, pokój 363

dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 320
sektor F, III piętro, pokój 362

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Martin Dahl

m.dahl@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 305
sektor F, III piętro, pokój 363a

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych

Adrian Chojan

adrian.chojan@lazarski.pl
tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363b

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich

Artur Wojno

a.wojno@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 327
sektor F, III piętro, pokój 363b

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych

Krzysztof Łazarski

k.lazarski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 556
sektor F, VI piętro, pokój 602

Dyrektor Studiów Niewalidowanych Anglojezycznych

Karol Jene

k.jene@lazarski.edu.com
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Pełnomocnik Dziekana ds. programowych

Mateusz Kuliński

m.kulinski@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 362
sektor F, III piętro, pokój 363

Kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Agnieszka Sprzęczka

a.sprzeczka@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 302
sektor F, III piętro, pokój 363c