Skip to main content

Powrót poziom wyżejDziekanat studiów polskojęzycznych

Studenci studiów polskojęzycznych

(sektor F, piętro 3, pokój 362)

Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁa Nr 7/2020 z dnia 10 marca 2020 r. § 4 ust. 2, zarządza się w komunikacji z Dziekanatem Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Prodziekanem ds. studenckich ograniczenie kontaktów bezpośrednich. Rekomenduje się korzystanie z korespondencji mailowej i rozmów telefonicznych.
Komunikat obowiązuje od 12.03.2020 r. do odwołania.
Dziekanat WEiZ studia polskojęzyczne: dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl / 22 54 35 369
Dziekanat WEiZ studia angielskojęzyczne: validated.studies@lazarski.edu.pl / 22 54 35 369
Grupa na Facebooku dla społeczności akademickiej Wydziału EiZ:
WEiZ Uczelni Łazarskiego/LU Faculty of Economics and Management
Godziny otwarcia Dziekanatu WEiZ w trakcie roku akademickiego:
Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 10:00 – 16:00
Środa zamknięty
Czwartek 10:00 – 16:00
Piątek zamknięty
Sobota (zjazdowa) 9:00 – 17:00

Dziekanat studiów polskojęzycznych

dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 369

sektor F, piętro 3, pokój 362

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich - mgr/MBA Artur Wojno

(sektor F, piętro 3, pokój 363b)
Poniedziałek 10:30 – 11:30
Czwartek 17:00 – 18:00
Sobota (zjazdowa) 14:30 – 15:30
Zapis na rozmowę z Prodziekanem ds.studenckich: dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl

Uwaga seminarzyści: Zarządzenie Dziekana z dnia 18 maja br. w sprawie zmian w sposobie organizacji procesu dyplomowania w sem.wiosennym 2019/2020 oraz zasady przeprowadzania zdalnych egzaminów dyplomowych dostępne są w serwisie e-Uczelnia.