Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze i Struktura

dr hab. Anna Konert

Profesor nadzwyczajny
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Artur Kuś

Profesor zwyczajny
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. przewodów doktorskich, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

dr Dominika Harasimiuk

Adiunkt
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr Ewa Jasiuk

Adiunkt
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

mgr Jacek Kośla

Starszy wykładowca
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. dydaktycznych

prof. dr hab. Ryszard Stefański

Profesor zwyczajny
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. postępowań habilitacyjnych i profesorskich, Kierownik Katedry Prawa Karnego