Skip to main content

Powrót poziom wyżejKatedra Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych

prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych, Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii

dr Krystyna Bąk

Starszy wykładowca
Sekretarz Katedry Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych

dr Katarzyna Gmaj

Adiunkt

mgr Tomasz Idzikowski

Asystent

dr inż. Paweł Najechalski

Starszy wykładowca
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studenckich

prof. dr hab. Józef Oleński

Profesor zwyczajny