Skip to main content

Powrót poziom wyżejJakość kształcenia

Jakość kształcenia

Z przyjemnością prezentujemy wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia funkcjonujący na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie został utworzony w 2007 r. Od tego czasu jest wciąż udoskonalany. Został dostosowany do wymogów wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego i spełnia przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" oraz przepisy rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej, z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia. Wewnętrzny system zapewnienia jakości został ponadto dostosowany do założeń opisanych w publikacji prof. Andrzeja Kraśniewskiego "Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego", MNiSW, Warszawa 2011.

Poniżej w załącznikach znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące systemu zapewniania jakości kształcenia.

Ponadto zachęcamy wszystkich studentów do wyrażania swoich opinii, propozycji i uwag dotyczących jakości kształcenia, organizacji toku studiów i innych kwestii na adres mailowy: jakoscksztalceniaeiz@lazarski.edu.pl.