W Studium Języków Obcych wierzymy, że każdy nowy język to nowa wizja świata, szersze horyzonty, rozwój osobisty, lepszy start do kariery zawodowej, spełnienie marzeń o studiowaniu za granicą, podróżowaniu, poznawaniu ludzi i kultur, to szansa na życie bez kompleksów i nabranie pewności siebie. Już ponad 20 lat zarażamy tą wiarą naszych studentów i słuchaczy. Dowiedz się kim jesteśmy i jak uczymy.

European Language Label

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową Uczelni Łazarskiego. Rozpoczęło działalność w 1993 roku inspirując się tradycjami wysokiego poziomu nauczania języków obcych Państwowego Studium Stenotypii Stenografii i Języków Obcych, tzw. Ogrodowej, którego dyrektor jest założycielem Uczelni.

Studium prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie nauczania języków obcych oraz przeprowadzania egzaminów z języków obcych. W ramach oferty lektoratowej Studium prowadzi zajęcia z 7 języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. W 2010 roku powstało przy SJO Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej.

Studium oferuje również językowe popołudniowe kursy ogólne, specjalistyczne oraz tematyczne dla studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych Uczelni, słuchaczy dorosłych spoza Uczelni oraz naukę języków dla dzieci i młodzieży w ramach Akademii Językowej dla Dzieci.

W systemie kursów popołudniowych w Studium naucza się aktualnie 13 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, chińskiego, szwedzkiego, norweskiego, arabskiego, tureckiego, portugalskiego oraz polskiego dla obcokrajowców.

Studium oferuje również kursy językowe dla cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów w Uczelni Łazarskiego lub chcących doskonalić swoje umiejętności językowe. Są to kursy języka angielskiego i polskiego oferowane w wymiarze miesięcznym, dwumiesięcznym, semestralnym i rocznym.

Pracownicy SJO przeprowadzają także egzaminy z języków obcych w przewodzie doktorskim wchodząc w skład wydziałowych komisji egzaminacyjnych.

W SJO pracuje doświadczona, doskonale wykształcona kadra zapewniająca wysoki poziom nauczania języków obcych. Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania z uwzględnieniem języka specjalistycznego. Nauka odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod i z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i środków dydaktycznych.


Studium promuje innowacyjne podejście do nauki języków obcych. Starania te doceniła Komisja Europejska, która dwukrotnie uhonorowała SJO Europejskim Znakiem Innowacyjności. W roku 2015 Komisja przyznała Studium prestiżową nagrodę European Language Label za projekt "Nauka języka po sąsiedzku". W roku 2016 ta sama Komisja w priorytecie "Społeczeństwo przyjazne językom" nagrodziła nasz kolejny projekt językowo-kulturowy "Zrozumieć inną kulturę - Dni Narodowe w Łazarskim".

Oprócz zajęć językowych Studium organizuje różnorodne wydarzenia promujące języki i kulturę innych krajów, realizuje projekty na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni, projekty aktywności dla studentów ambitnych, projekty językowe oraz projekty na rzecz społeczności lokalnej.

Kontakt

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, sektor D, piętro 1, pokój 125
02-662 Warszawa
telefon:+48 22 54 35 370 / 372 / 373

e-mail:


GODZINY OTWARCIA STUDIUM W TRAKCIE ROKU AKADEMICKIEGO:

  • Poniedziałek 10.30 – 14.00
  • Wtorek 8.00 – 16.00
  • Środa 10.30 – 16.00
  • Czwartek 8.00 – 16.00
  • Piątek 10.30 – 14.00
  • Sobota 8.00-15.30 Uprzejmie informujemy, że od dnia  13  lipca do 18 września br. SJO w soboty nie pracuje. Wznowienie pracy w soboty nastąpi od dnia 19 września 2020 roku.

    www.lazarski.pl
    www.facebook.com/SJO.Lazarski