Bądź na bieżąco. Zdobądź więcej informacji!

Zadania DPM

Dział Programów Międzynarodowych Uczelni Łazarskiego prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, doradczą, organizacyjną i sprawozdawczą w zakresie uczestnictwa Uczelni w programach współpracy międzynarodowej, głównie umożliwiających międzynarodową mobilność studentów, absolwentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, oraz służy wsparciem jednostkom uczelni podejmującym inicjatywy o charakterze międzynarodowym. Aktywnie angażuje się w organizację różnych wydarzeń międzynarodowych uczelni, w tym spotkań, wykładów, konferencji i International Week.

DPM utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków akademickich i instytucji, pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów i absolwentów tak, aby każdy zainteresowany miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich oraz zagranicznych praktyk. Dokłada starań również w zwiększeniu oferty i dostępności uczestnictwa kadry akademickiej i administracyjnej w programach mobilności, ocenia perspektywy udziału w innych programach i inicjatywach krajowych i Unii Europejskiej.

Do podstawowych zadań Działu Programów Międzynarodowych należą:

 • koordynowanie spraw związanych ze współpracą Uczelni z uczelniami zagranicznymi i instytucjami w programach wymiany,
 • doradztwo i przygotowanie umów o współpracy międzynarodowej,
 • doradztwo i obsługa studentów zagranicznych z programów wymiany,
 • doradztwo i obsługa studentów Uczelni uczestniczących w programach wymiany,
 • doradztwo i obsługa studentów zagranicznych w ramach studiów częściowych na Uczelni,
 • obsługa projektów wymiany realizowanych na Uczelni,
 • koordynowanie wymian studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej,
 • organizacja wykładów gościnnych i wizyt zagranicznych gości Uczelni w ramach projektów,
 • organizacja wydarzeń promujących mobilność i spotkań dla studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach współpracy międzynarodowej,
 • współpraca z podmiotami zagranicznymi w ramach umów o współpracy akademickiej, programów europejskich i innych w zakresie dydaktyki i mobilności,
 • sprawozdawczość w zakresie programów międzynarodowych wymian studenckich i pracowniczych,
 • wsparcie inicjatyw międzynarodowych podejmowanych w innych jednostkach Uczelni.