Skip to main content

Powrót poziom wyżejTechnologia Blockchain - wprowadzenie

Blockchain (pol. łańcuch bloków) jest nową technologią rozproszonych baz danych. Jedną z jej właściwości jest to, że dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach historycznych jest niemożliwe. Nie ma centralnego serwera, który mógłby być podatny na cyberataki, ponieważ – podobnie jak sam internet – blockchain jest oparty na rozwiązaniach peer-to-peer (P2P).

Technologia blockchain została po raz pierwszy użyta w 2009 r. w kryptowalucie bitcoin, jako sposób księgowania wszystkich transakcji nią dokonywanych bez możliwości podwójnego wydania tych samych środków. Od tego czasu powstało kilkaset rodzajów blockchainów, z których jeden z bardziej oryginalnych (Ethereum) umożliwia zawieranie tzw. inteligentnych umów (smart kontraktów).

W lipcu 2016 r. szacowano, że na świecie powstało już 950 startupów blockchainowych. Inwestycje firm VC na świecie w ten – powstający dopiero – sektor wyniosły ok. 1,4 mld dolarów.

Firma Gartner widzi najwięcej zastosowań blockchain w wytwórstwie, sektorze publicznym, ochronie zdrowia i edukacji. Potencjał tej technologii jeszcze nie jest w pełni odkryty. Początkowo stosowana była ona głównie w przypadku kryptowalut, ale to tylko ułamek możliwych zastosowań.

E-administracja w Estonii, ze względu na zagrożenie związane z cyberatakami, funkcjonuje w oparciu o tę technologię. Estońska firma GuardTime, wiodąca na tamtejszym rynku zastosowań blockchain, podpisała (w czerwcu 2016 r.) z Komisją Europejską porozumienie strategiczne (razem z czterema innymi firmami) o wartości 450 mln euro na poszukiwanie „innowacyjnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa.

Według Światowego Forum Gospodarczego (WEF), technologia blockchain będzie jedną z najważniejszych do zastosowania w „bankach przyszłości”. Raport WEF opisuje też przypadki zastosowań blockchain o największej wartości (tj. płatności, ubezpieczenia, depozyty i pożyczki, pozyskiwanie kapitału, zarządzanie inwestycjami, zaopatrzenie rynku).

Konsorcjum ponad największych banków i firm na świecie (m.in. Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Santander) założyło we wrześniu 2015 r. spółkę R3. Jej celem jest opracowanie technologii blockchain na potrzeby ww. konsorcjum.

Na początku sierpnia 2016 r. Dubai Future Foundation uruchomiła akcelerator startupów o budżecie ok. 1 mld zł (275 mln dol.). W jej ramach inkubowane są m.in. projekty zastosowania technologii blockchain w sektorach, które rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich uznał za „strategicznie ważne”.