Skip to main content

Powrót poziom wyżejCentrum Technologii Blockchain

For English visit: http://blockchaintechnology.center
Pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej jednostka badawczo-edukacyjna zajmująca się technologią blockchain. Założona z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Piecha. Misją centrum jest dostarczenie powstającemu rynkowi potrzebnej mu wiedzy na temat technologii blockchain.

Cele

Stworzenie interdyscyplinarnej, dominującej w kraju (i jednej z wiodących w Europie) jednostki badawczej i edukacyjnej, zajmującej się technologią blockchain. Centrum powinno w ciągu 2-3 lat uzyskać zdolność do pozyskiwania grantów badawczych (unijnych i krajowych) oraz do dostarczania rynkowi – dopasowanej do jego potrzeb – szerokiej oferty edukacyjnej.

 

Tematyka działalności

Tematyka podejmowana przez Centrum – zgodnie z dotychczas podejmowanymi pracami w tym zakresie na świecie i w Polsce – jest interdyscyplinarna i wykracza poza tradycyjne granice dyscyplin naukowych. Przewidziane jest prowadzenie działalności w czterech grupach tematów.

 

Prawo i regulacje:

 • ochrona praw konsumenta cyfrowego, identyfikacja tożsamości,
 • nowe trendy w zakresie regulacji sektora FinTech,
 • bariery zastosowań technologii blockchain i sposoby ich eliminacji,
 • prawo inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych organizacji autonomicznych.

Ekonomia i finanse:

 • wpływ kryptowalut na rynki finansowe i innowacyjność, 
 • zachowania agentów („kryptoekonomia”),
 • polityka innowacyjna w zakresie technologii blockchain i kryptowalut,
 • rynki kryptowalutowe,
 • strategie inwestowania na rynkach kryptowalutowych.

Technologie informacyjne:

 • architektura blockchainów,
 • pilotażowe wdrożenia technologii,
 • inteligentne umowy i organizacje,
 • programowanie blockchainów,
 • zarządzanie projektami blockchainowymi.

Bezpieczeństwo:

 • zabezpieczenie rejestrów publicznych,
 • zabezpieczenie infrastruktury krytycznej,
 • zabezpieczenie konsumentów (w tym IoT),
 • kryptografia technologii blockchain,
 • przestępczość kryptowalutowa.

 

Studia podyplomowe

Centrum współorganizuje pierwsze w Europie studia podyplomowe poświęcone wyłącznie prawnym zagadnieniom technologii blockchain.

Prawo Technologii Blockchain - studia podyplomowe w ramach Akademii Praktyków Prawa Uczelni Łazarskiego

 

Współpraca

Centrum Technologii Blockchain współpracuje z:

Zespół

Dyrektor Centrum

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech - Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, lider biznesowy Strumienia "Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe" w latach 2016-17, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, sędzia sądu arbitrażowego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Członek rady dyrektorów International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain (Moskwa), research fellow w University College London Centre for Blockchain Technologies, external associate w Iran Blockchain Labs w Sharif University of Technology.

 

Członkowie Centrum

Nawiązując do doświadczeń anglosaskich, członkowie Centrum to przedstawiciele różnych środowisk naukowych i eksperckich wykazujących wysoką wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie technologii blockchain i jej zastosowań. 

  

Prawo i regulacje:

 • dr hab. Witold Srokosz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mec. Jacek Czarnecki - makerDAO
 • dr Maciej Hulicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • mec. Adam Kotucha - P2P.SYSTEMS
 • mec. Justyna Matuszak-Leśny, LL.M. - e/s/b Rechtsanwälte
 • dr Hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz - kancelaria KARASEK & WEJMAN

Biznes, ekonomia i finanse:

 • dr hab. Michał Polasik, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anton Bubiel - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • dr Mirosława Żurek - Instytut Wiedzy i Innowacji, Polski Akcelerator Technologii Blockchain
 • Kamil Jaczewski - Polski Akcelerator Technologii Blockchain
 • Michał Grzybkowski - autor książki "Kryptowaluty"
 • Tomasz Kibil - Dyrektor doradztwa technologicznego EY; Blockchain Leader
 • Filip Pawczyński - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin
 • Robert Wojciechowski - Prezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Technologie informacyjne:

 • dr Bartosz Kiepuszewski - MakerDAO
 • dr Leszek Rychlewski - prezes BioInfoBank Institute 
 • dr inż. Jacek Wytrębowicz - Politechnika Warszawska (Instytut Informatyki)
 • Eranga Bandara - Nanyang Technological University (Singapur)
 • Krzysztof Bielecki - autor książki "ABC Blockchaina"
 • Paweł Cichocki - CTO Nebula Network
 • Rafał Kiełbus - członek zarządu IGBiNT
 • Tomasz Korwin-Gajkowski - P2P.Systems
 • Mirosław Sedziński - Oracle Consulting
 • Lech Wilczyński - prezes InPay
 • Jakub Wojciechowski

Bezpieczeństwo:

 • dr hab. Stefan Dziembowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Informatyki - Grupa Kryptologii i Bezpieczeństwa Danych)
 • dr hab. Marian Srebrny, prof. Polskiej Akademii Nauk (Instytut Podstaw Informatyki)
 • Małgorzata Michniewicz - Wojskowa Akademia Techniczna (st. doktoranckie)
 • Barbara Sztokfisz - z-ca dyrektora programowego CYBERSEC (Instytut Kościuszki)


Zapraszamy do współpracy naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji publicznej zainteresowanych interdyscyplinarnymi zagadnieniami technologii blockchain i jej zastosowaniami. Prosimy o kontakt (wraz z uzasadnieniem chęci podjęcia współpracy).

 

Stażyści

 • Levan Asanidze - UŁ, II rok studiów licencjackich, Business Economics, Double Degree
 • Konrad Brzeziński - absolwent UŁ, Szkoła Główna Handlowa, studia magisterskie
 • Jarosław Kosyra - UŁ, studia licencjackie na kierunku Ekonomia 
 • Victor Krasovsky - UŁ, kończy studia magisterskie, International Business Economics in English
 • Łukasz Wiśniewski - Szkoła Główna Handlowa, studia magisterskie
 • Judyta Rykowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia magisterskie
 • Mateusz Kacwin  - Szkoła Główna Handlowa, studia licencjackie  
 • Aleksandra Kustra - Uniwersytet Warszawski, studia licencjackie 
 • Wojciech Kaźmierczak - Szkoła Główna Handlowa, studia magisterskie
 • Grzegorz Małek - Szkoła Główna Handlowa, studia licencjackie 
 • Igor Haleta - UŁ, studia magisterskie na kierunku Stosunki międzynarodowe
 • Jakub Piwko - Polski Akcelerator Technologii Blockchain

Przyjmujemy nowe osoby na stażystów na bieżący rok akademicki.

 

Działalność

Konferencje naukowe

 

Seminaria

 1. Seminarium pt. "Bitcoin waluta przyszłości", Uczelnia Łazarskiego, 16 grudnia 2016 r.; patronat - Polskie Stowarzyszenie Bitcoin; prelegenci: Krzysztof Piech (Uczelnia Łazarskiego), Filip Pawczyński (Polskie Stowarzyszenie Bitcoin), Stanisław Wołoch (Quark), Maksymilian Yuryevsky (Bloomberg LP, Londyn), Lech Wilczyński (InPay S.A.), Jacek Czarnecki (kancelaria Wardyński i Wspólnicy).
 2. Seminarium z udziałem Pana Giorgi Vashandze pt. From Bureaucracy to Marketplace under 4th Industrial Revolution m.in. na temat blockchain, 7 marca 2017 r., Uczelnia Łazarskiego, godz. 13.15-15.00
 3. Seminarium pt. "Blockchain: Beyond Token Exchange" (w j. angielskim) z prof. Markiem Laskowskim, współzałożycielem the Blockchain Lab @ York University, Uczelnia Łazarskiego, 24 marca, sala 861, godz. 15.30-17.00
 4. Seminarium pt. "Bezpieczeństwo technologii blockchain", 11 kwietnia 2017 r., Uczelnia Łazarskiego, godz. 18.00-20.00, sala 146 (współorganizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Mazowiecki)

 

Spotkania i prezentacje

 • Spotkanie dyrektora Centrum i b. wiceministra z Gruzji Georgi Vashandze z wiceministrem cyfryzacji Karolem Okońskim, Ministerstwo Cyfryzacji, 7 marca 2017 r.
 • Spotkanie dyrektora Centrum z Komitetem Sterującym programu "Od papierowej do cyfrowej Polski", Ministerstwo Cyfryzacji, 27 marca
 • Prowadzenie przez dyrektora Centrum dwóch spotkań z przedstawicielami giełd i kantorów kryptowalutowych oraz z instytucjami publicznymi na temat "Kanonu dobrych praktyk", Ministerstwo Cyfryzacji, 29 marca (udział w nich również innych członków Centrum)
 • Udział dyrektora Centrum i członka Centrum dr. P. Opiteka w II Polskim Forum Cyberbezpieczeństwa, PGE Narodowy, 6 kwietnia
 • Spotkanie dyrektora Centrum z CTO Ministerstwa Cyfryzacji panem Arkadiuszem Szczebiotem, Ministerstwo Cyfryzacji, 14 kwietnia
 • Prezentacja Dyrektora Centrum pt. "Potencjał technologii blockchain do wykorzystania w projektach związanych z eID", Strumień Cyfrowa Tożsamość, Krajowa Izba Rozliczeniowa, 14 kwietnia
 • Spotkanie Dyrektora Centrum z przedstawicielami Komisji Europejskiej (Dyrektoriat Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) nt. polityki innowacyjnej w Polsce, Uczelnia Łazarskiego, 24 kwietnia, godz. 14.00

 

Publikacje

 

Media

 

Wydarzenia

 

Artykuły i opracowania eksperckie

 1. Technologia Blockchain - krótkie wprowadzenie - Krzysztof Piech
 2. Co powinniśmy wiedzieć o blockchain? - Paulina Lejnert, Krzysztof Piech
 3. Wykorzystanie blockchain przez rząd estoński - Paulina Zyga, Krzysztof Piech
 4. "Blockchain" czy "Bitcoin blockchain" - Lech Wilczyński
 5. Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut (PDF) - Krzysztof Piech (red.)
 6. Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych (PDF) - Konrad Zacharzewski (red.)
 7. Konsorcja i rady blockchain na świecie (PDF) - Krzysztof Piech, Magdalena Garstka
 8. Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce (PDF) - Konrad Zacharzewski, Lech Wilczyński, Krzysztof Piech
 9. Stan rynku kryptowalut w Polsce - Mateusz Kacwin, Krzysztof Piech (red.)
 10. Podstawy walut cyfrowych - Krzysztof Piech (red.)

 

Pozostałe artykuły

 1. Możliwe zastosowania technologii blockchain w bankach - Oleksandr Korniienko
 2. Rozłamy w sieciach blockchain - Ewelina Lendzion-Stachera
 3. Blockchain a instytucje publiczne - Anna Romanowska
 4. Cyfrowe waluty wydawane przez bank centralny - Jan Staniewicz, Jakub Piwko
 5. Co to jest blockchain i jakie może mieć znaczenie z punktu widzenia ekonomii? - Ewelina Deptuła
 6. Blockchain i jego wpływ na otoczenie - Dawid Pawulski
 7. Rozwój rynku kryptowalut na świecie - Anna Romanowska
 8. Blockchain jako rewolucja technologiczna i jej zastosowanie przez rządy krajów - Edyta Jajeśniak
 9. Co to są bitcoin, Peercoin i Litecoin? - podstawy wiedzy -  Jolanta Lenarczyk
 10. Analiza wybranych giełd kryptowalutowych na świecie - Radosław Bielecki
 11. Przegląd kilku wybranych giełd kryptowalutowych - Uladzimir Azarko, Uladzislau Yakauleu
 12. Analiza wybranych giełd kryptowalutowych w Polsce - Adrianna Adamowicz, Maciej Zacharski
 13. Initial Coin Offering – aspekty prawne w wybranych krajach - Judyta Rykowska
 14. Blockchain - aspekty technologiczne oraz przykłady zastosowań - Bartłomiej Rutkowski
 15. Wpływ technologii blockchain na rozwój nowych gałęzi gospodarki - Maciej Zacharski
 16. Stabilna kryptowaluta - oksymoron czy przyszłość? - Aleksandra Pilipiuk
 17. Dekada technologii blockchain - Krzysztof Szczucki
 18. Zarys idei libertariańskiej a technologia Blockchain - Krzysztof Szczucki
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/a/csm_Agnieszka_Kobus-Zawojska_d5d33079b7.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/e/csm_shutterstock_225178372_af32f60c03.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/6/1/csm_wyroznienie_ce68f05e3b.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/0/csm_www_aktualnosc_1df1d93d09.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/8/csm_okladki_na_strone_ULa-6-b_da89d50101.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/d/3/csm_shutterstock_1350699089_ab46f863be.jpg