Wychodząc naprzeciw staraniom krajów spoza Unii Europejskiej na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego, od roku akademickiego 2015/2016 program Erasmus+ rozszerza swoje granice o możliwość współpracy i mobilności z krajami partnerskimi.

Poprzez współpracę z krajami spoza Unii Europejskiej, Erasmus+ wzmacnia swój wymiar międzynarodowy  przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego, stawiając studentów, wykładowców i kadrę instytucji szkolnictwa wyższego w gronie beneficjentów programu. 

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Łazarskiego bierze udział w tych działaniach - pionierskich w historii funkcjonowania europejskich programów mobilności. 

Uczelnia Łazarskiego przystępuje do realizacji nowego projektu Erasmus+ - mobilności z krajem partnerskim Gruzją. Partnerem Uczelni w realizacji projektu od roku akademickiego 2015/2016 jest Grigol Robakidze University z siedzibą w Tibilisi.

GRU to prężnie rozwijająca się uczelnia - założona w 1992 r. kształci studentów wielu kierunków, między innymi w zakresie prawa, biznesu i zarządzania, medycyny, administracji publicznej, nauk społecznych i kryminalistyki.  

Zapraszamy do zapoznania się z Grigol Robakidze University.