Regulamin Promocji

dla kandydatów na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego dotyczący zniżki w wysokości 10% przy zapisie do 30 czerwca.

 1. Promocja jest skierowana do kandydatów na studia podyplomowe lub programów MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2018/2019, którzy dokonają zapisu za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem: ckp-rekrutacja.lazarski.pl w dniach od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku oraz spełnią wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Promocja umożliwia przyznanie 10% zniżki w opłacie za studia podyplomowe Uczelni Łazarskiego lub programu  MBA.
 3. Wysokość opłat na poszczególnych programach studiów podyplomowych i programach MBA dostępnego są na stronie internetowej Uczelni pod adresem ckp.lazarski.pl
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zapisu za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem: ckp-rekrutacja.lazarski.pl w dniach od 1 maja do 30 czerwca 2018r. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji, tj.
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego 400zł.
 5. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami w opłatach za studia podyplomowe lub programy MBA ustalonych przez Uczelnię.
 6. Regulamin zostaje podany do wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni.