Regulamin Promocji

dla kandydatów na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego dotyczący zniżki w wysokości 10% przy zapisie do 30 czerwca.

1. Promocja umożliwia przyznanie 10% zniżki w opłacie za całe studia podyplomowe lub programy MBA realizowane na Uczelni Łazarskiego;

2. Wysokość opłat podana jest na stronie internetowej każdego kierunku studiów podyplomowych i programów MBA, w zakładce "opłaty";

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2019/2020 za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem: ckp-rekrutacja.lazarski.pl w dniach od 1 maja do 30 czerwca 2019r. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji, tj.

 • skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego 400zł.

4. Zniżka dotyczy zarówno płatności jednorazowej jak i ratalnej.

5. Sposób naliczania zniżki wygląda następująco:

 • Przy płatności jednorazowej:
  • Kwota za studia – 10% należnej zniżki – 400zł opłaty wpisowego (opłaty operacyjnej)*
   * (opłata powinna być dokonana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć)
 • Przy płatności ratalnej:
  • Kwota za studia zależna od ilości rat -10% należnej zniżki – 400zł opłaty wpisowego (opłaty operacyjnej) odliczanej od pierwszej raty / podzielona na ilość rat*
   *(I rata powinna być dokonana najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć)

6. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami.

7. Regulamin zostaje podany do wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni.