Regulamin Promocji

dla kandydatów na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego dotyczący zniżki w wysokości 10% przy zapisie do 30 czerwca.

 1. Promocja jest skierowana do kandydatów na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2019/2020. Kandydat musi dokonać zapisu za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem: ckp-rekrutacja.lazarski.pl w dniach od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku oraz spełnić wymagania określone w niniejszym Regulaminie
 2. Promocja umożliwia przyznanie 10% zniżki w opłacie za studia podyplomowe Uczelni Łazarskiego lub programy MBA.
 3. Wysokość opłat podana jest na stronie internetowej każdego kierunku studiów podyplomowych i programów MBA, w zakładce "opłaty".
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zapisu za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem: ckp-rekrutacja.lazarski.pl w dniach od 1 maja do 30 czerwca 2018r. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji, tj.
  • skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego 400zł.
 5. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami.
 6. Regulamin zostaje podany do wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni.