Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e­Izbie. Misją e­Izby jest rozwój polskiej branży e­commerce poprzez współpracę, wymianę know­how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Główne cele Izby Gospodarki Elektronicznej to:

  • reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w Izbie,
  • rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know­how) oraz rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród ponad 200 członków Związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne. IAB Polska jest czwartym pod względem wielkości IAB na świecie biorąc pod uwagę liczbę członków. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie. Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

stowarzyszenie, które szkoli mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia wpis na listę mediatorów sądowych PCM i daje kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach cywilno - gospodarczych i pracowniczych (certyfikat PCM).

To firma szkoleniowo-doradczą. Realizuje usługi z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników. Prowadzi szkolenia otwarte oraz szkolenia zamknięte (szkolenia biznesowe). Specjalizuje się w coachingu oraz zaawansowanym doradztwie organizacyjnym. Zespól HPR Group tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem trenerskim.

HPR Group posiada 10letnie doświadczenie – od 2005 roku na rynku szkoleniowym z oddziałami w Warszawie i Gliwicach, w tym ponad 10.000 przeszkolonych osób praz  ponad 500 przeszkolonych coach’ów i 100% skuteczności w przygotowaniu do egzaminów ICF

Mamy ponad 25 lat doświadczeń na rynku . Oferujemy najwyższą jakość naszych usług i to jest nasz priorytet. Jesteśmy zespołem sprawdzonych ekspertów, przygotowujących specjalistów (Managerów, HR Managerów, Coachów, Trenerów, Handlowców) do realizacji ich specyficznych zadań w Firmach. Prowadzimy procesy edukacyjno-rozwojowe dla naszych klientów w formie cykli zwieńczonych procesem certyfikacji, indywidualnych projektów caochingowych, warsztatów szkoleniowych i konsultacji. Pomagamy wdrażać poszczególne procesy i standardy pracy w Organizacjach. Prowadzimy realne negocjacje i mediacje pomiędzy kluczowymi siłami wewnątrz Firm.

PMR

PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, opieki zdrowotnej i ICT. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, a na indywidualne zamówienie realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Oferujemy unikalne połączenie danych, analiz i prognoz rynkowych z bogatym doświadczeniem w branży szkoleniowej, badawczej i konsultingowej. Wykorzystując ten efekt synergii, przekształcamy wiedzę o rynku w praktyczne rekomendacje biznesowe. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności.

Wolters Kluwer jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów  z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i  samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. W ofercie wydawnictwa znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia i  konferencje.

Pełna oferta dostępna jest na www.wolterskluwer.pl  Wolters Kluwer S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  Wolters Kluwer osiąga roczne przychody (2013) w wysokości 3,6 miliarda euro, prowadzi działalność w 120 krajach świata i zatrudnia około 19 000  osób. Centrala Wolters Kluwer znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii. Więcej informacji o naszej pozycji rynkowej, klientach, markach  i organizacji na stronie www.wolterskluwer.com

Polski Klub Lotniczy, działający od 2013 roku, jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej. Jest to pierwsze w Polsce stowarzyszenie, którego misją jest zintegrowanie szeroko rozumianego środowiska polskiego lotnictwa cywilnego wokół identyfikacji problemów i wyzwań przed nią stojących i znalezienie rozwiązań dla poprawy jakości polskiego lotnictwa cywilnego oraz także pogłębienie wiedzy o problematyce związanej z transportem lotniczym oraz popularyzacja wśród ogółu społeczeństwa znaczenia komunikacji lotniczej dla gospodarki i rozwoju kraju. Do Stowarzyszenia należą przedstawiciele przewoźników lotniczych, portów lotniczych, agencji zarządzania ruchem powietrznym, władz lotniczych, urzędów centralnych, firm doradczych oraz środowiska akademickiego i naukowego.

Fachowy portal informacyjny poświęcony budownictwu. Ekspercka analiza problemów prawa budowlanego, akty prawne, orzeczenia i normy budowlane

Serwis prawny poświęcony w całości tematyce podatkowej. Zmiany w prawie i orzecznictwie dotyczące podatku dochodowego, VAT oraz od nieruchomości.

Serwis poświęcony Prawu Ochrony Środowiska. Prezentuje uregulowania polskie i europejskie. Zawiera wybór z 3500 ujednoliconych tekstów prawnych.

Serwis zawiera zawsze aktualne informacje i ciekawe artykuły z zakresu kadr, prawa pracy i HR. Na portalu znaleźć można przepisy prawne z bieżącymi zmianami, odpowiedzi na pytania z zakresu kadr i HR, interesujące artykuły związane z branżą oraz najnowsze trendy HR. Nie brakuje również informacji dot. kalendarza wydarzeń branżowych. www.kadry.abc.com.pl

Portal zawierający zawsze aktualne informacje z zakresu BHP. Na portalu znaleźć można przepisy prawne z bieżącymi zmianami, odpowiedzi na pytania z zakresu BHP, interesujące artykuły związane z branżą. Na portalu znaleźć można podstawowe gotowe do użycia wzory dokumentów związanych z działalnością z zakresu BHP, oraz kalendarium istotnych bal BHPowca wydarzeń.

Marketing przy Kawie - praktyczne wskazówki, śmiałe idee. Marketing przy Kawie Marketing - baza wiedzy i serwis branżowy, skierowany do profesjonalistów i pasjonatów. Prezentuje w sposób przystępny najbardziej aktualne zagadnienia, marketingowe studia przypadków, wyniki badań

Personal Brand Institute wspiera osoby, którym zależy na najwyższej jakości własnego życia, dobrych relacjach z otoczeniem oraz wypracowaniu silnej reputacji – a tym samym na zbudowaniu marki osobistej premium.

Naszym Klientom pomagamy w precyzowaniu koncepcji siebie w różnych rolach – prywatnych i zawodowych. Ułatwiamy świadome i skuteczne zarządzanie drogą życiową w oparciu o markę osobistą, markę liderów, markę zespołów i markę przywództwa wysokiej reputacji. Zapewniamy doradztwo w rozwoju i projektowaniu “lepszej wersji własnej osoby”. Podpowiadamy również, jak zamiast ścigania się z tłumem konkurentów zyskiwać przewagę dzięki autorskim pomysłom oraz konsekwentnie rozwijanej unikalności.
Chcemy, aby każdy z naszych Klientów osiągnął sukces zbudowany nie na wizerunku, ale na sile realnych wartości. Dlatego pracujemy z ludźmi i organizacjami świadomymi rosnącej wagi przejrzystości w multimedialnym świecie, rozumiejącymi, że kapitał reputacji musi być zbudowany na zaufaniu, a nie marketingowych sztuczkach.

Portal PRTL.pl jest kompleksowym źródłem informacji dla profesjonalistów z branży lotniczej: na bieżąco informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z rynkiem lotniczym, monitoruje światowe trendy, zjawiska i wydarzenia analizując ich wpływ na polski rynek lotniczy, przeprowadza wywiady z kluczowymi postaciami branży lotniczej, regularnie publikuje wyniki przewozowe i finansowe linii lotniczych oraz portów, a także prowadzi unikalne, autorskie „barometry rynku lotniczego” dla Polski, Europy i Świata.

Klub Sportowa Polska, wspólnie z partnerami społecznymi i biznesowymi, jest inicjatorem programu promocyjnego i edukacyjnego „budujemy Sportową Polskę”. Uczestniczy w nim 892 gmin i powiatów z całej Polski. Program ma na celu promocję miast, gmin i powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów inwestujących w budowę oraz modernizację obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także wspierających rozwój sportu dzieci i młodzieży. Samorządy te rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, promują zdrowy i aktywny styl życia. Tworzą w ten sposób otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie.

Wydawnictwo AGM Grupa Mediowa jest wydawcą specjalistycznych czasopism branżowych „Boiska i stadiony” oraz „Pływalnie i baseny”. Magazyny kierowane są do profesjonalistów, a materiały redakcyjne tworzą eksperci od lat związani z branżą sportową i rekreacyjną.

Misją Instytutu  jest działanie na rzecz rozwoju i wspierania podnoszenia poziomu wiedzy o zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce, marketingu świadczonych przy ich udziale usług oraz tworzenie mechanizmów rozwijających współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy zarządzającymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce i za granicą, administracją rządową, samorządową wszystkich szczebli, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami poprzez stworzenie stałej platformy dla merytorycznej współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem na rozpoznawanie czynników negatywnych dla jakości zarządzania.

Rynek Informacji jest pierwszym w Polsce portalem o praktycznych aspektach informacji biznesowej. Piszemy o źródłach danych i informacji, analizujemy je i podpowiadamy, jak z nich korzystać. Znajdujemy triki na Google’a i udowadniamy, że na Google’u Internet się nie kończy. Dostarczamy recenzje narzędzi przydatnych w wywiadzie konkurencyjnym, artykuły z zakresu analizy rynku i infobrokeringu oraz wywiady z ludźmi związanymi z branżą informacyjną.

Marketplanet od ponad 14 lat wspiera firmy w optymalizacji zakupów korporacyjnych, jednocześnie współpracując z tysiącami dostawców.

Projekty doradcze i wdrożeniowe Marketplanet objęły swoim zasięgiem największe sektory, takie jak górnictwo, telekomunikacja, energia, gaz, petrochemia, farmacja i produkcja, a także sektor publiczny i FMCG.  Oszczędności, które wygenerowano dotychczas dla Klientów wyniosły łącznie ponad 1,5 mld zł. Wśród nich znalazły się już największe firmy w regionie: KGHM Polska Miedź, Orange Polska, AmRest, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Tauron, czy Black Red White.
Platforma  zakupowa  Marketplanet to najlepsze w regionie CEE narzędzie kompleksowo wspierające zakupy B2B.

Marketplanet jest też operatorem elektronicznego rynku B2B - Marketplanet OnePlace, który ułatwia komunikację z dostawcami i skupia firmy z dziesiątek branż. Można przeprowadzić tam całą transakcję biznesową: od pozyskania klienta/ znalezienia dostawcy, przez zawarcie i podpisanie umowy, po otrzymanie faktury i dokonanie płatności.

Integracja Platformy zakupowej Marketplanet i elektronicznego rynku OnePlace umożliwia Klientom przeprowadzenie kompletnej transakcji zakupowej, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i niezawodność źródła dostaw. Dzięki połączeniu tych narzędzi  zakupy stały się sprawnym procesem, a firma może generować realne oszczędności.

Z pasji do e-commerce powstał blog Marketplanet  - miejsce do wymiany idei i doświadczeń. Więcej o Marketplanet na www.marketplanet.pl. Śledź Marketplanet na Linkedin i Twitterze: @Marketplanet_PL. Polecamy!

Kenis.pl to platforma edukacyjna skierowana do uczniów i osób, które wyznają filozofię nauki przez całe życie. Na Kenis można przygotować się do klasówki, rozwijać swoje zainteresowania, nauczyć się nowych umiejętności. Dzięki współpracy z Uczelnią Łazarskiego można też poznać na Kenis ciekawe i przyszłościowe zawody.

Instytut Allerhanda działa jako niezależna jednostka naukowa, prowadząca interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku, zarówno z punktu widzenia kształtu danej regulacji, jak i ram instytucjonalnych jej tworzenia. Obszary badawcze Instytutu obejmują przede wszystkim prawo prywatne, w tym prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo upadłościowe, a także prawo rynku finansowego i kapitałowego. Są to obszary prawa, których efektywność znajduje najprostsze przełożenie na wzrost ekonomiczny i gospodarczą prosperity kraju.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza, która od 15 lat wspiera sektor bankowości spółdzielczej w rozwoju kompetencji pracowników. Tworzona przez  ośrodek oferta szkoleniowa jest dopasowana do indywidualnych potrzeb, pozostając jednocześnie w zgodzie z aktualnymi trendami występującymi na rynku usług finansowych. Działania Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. zostały docenione zarówno przez klientów, jak i organizacje zewnętrzne. Dwukrotnie, w roku 2007 oraz 2012,  firma otrzymała tytuł GAZELI BIZNESU, dołączając tym samym do grona najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw. Ośrodek wyróżniono również tytułem Geparda Biznesu oraz kilkakrotnie tytułem partnera godnego zaufania, które to wyróżnienie zostało przyznane przez banki spółdzielcze współpracujące na co dzień z ośrodkiem i korzystające z jego usług. Wachlarz produktów, jakie oferuje Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., jest bardzo szeroki, począwszy od organizacji szkoleń otwartych i na zlecenie klienta, poprzez coaching, doradztwo, szkolenia w systemie e-learningowym, po badanie potencjału pracowników oraz tworzenie strategii rozwojowych dla przedsiębiorstw. Pełna oferta firmy dostępna na www.bodie.pl

Bądź gotów na zmiany w każdym momencie!

Portal Zmiany w Życiu to miejsce, w którym dostaniesz inspirację, nowe spojrzenie na życie i motywację do działania we własnej sprawie. Spotkasz tu wielu ekspertów, ludzi z pasją, którzy z odpowiedzialnością pokażą Ci, że niemożliwe jest możliwe. Dział dla młodzieży pozwoli łatwiej przejść przez dylematy dnia codziennego tym, którzy wchodzą w dorosłość. Historie z życia Czytelników przybliżą nas do siebie, a możliwość proponowania tematów sprawi, że każdy będzie twórcą tego portalu. Wspaniali goście tylko wzmocnią nas w wierze, że mamy wpływ na własne życie, że warto dokonywać zmian, pomagać innym i cieszyć się życiem w każdym momencie.

Portal Pasazer.com to największy, niezależny i opiniotwórczy portal internetowy zajmujący się tematyką lotnictwa cywilnego i podróży w Polsce. To najpopularniejsze medium relacjonujące wydarzenia dla osób zawodowo lub hobbystycznie związanych z lotnictwem, dla menedżerów,pasażerów i podróżników. Pasazer.com to także organizator prestiżowych konkursów: corocznego plebiscytu “Najlepsza Linia Lotnicza” oraz tytułu dla “Portu Przyjaznego Pasażerom”. W ramach współpracy z Onet.pl Pasazer.com dostarcza temu największemu w Polsce serwisowi internetowemu wiadomości z obszaru lotnictwa .Pasazer.com od 2004 r. cieszy się rosnącym zaufaniem i popularnością Czytelników. Serwis doceniają także menedżerowie w branży oraz media,w których redaktorzy Pasazer.com często komentują branżę lotniczą.To najlepsze, tworzone przez profesjonalistów w lotnictwie, turystyce i dziennikarstwie źródło wiedzy dla wszystkich Pasażerów!

Serwis Specprawnik.pl zbliża klientów do prawników. Umożliwia samodzielny wybór właściwego prawnika do sprawy, oraz szybki kontakt z prawnikiem w ogólnych podstawowych sprawach prawnych poprzez proste zadanie pytania doświadczonemu prawnikowi z możliwością otrzymania nieodpłatnej odpowiedzi www.specprawnik.pl/zapytaj-prawnika/ Poprzez udostępnione użytkownikom narzędzia serwis powoduje, że prawnik jest dostępny dla każdego, kto szuka pomocy.

Table&Graph jest firmą analityczną wyspecjalizowaną w badaniach, analizach oraz optymalizacji przedsiębiorstw. Siłą naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci oraz szeroka współpraca z jednostkami naukowymi (uczelnie wyższe) oraz instytucjami zewnętrznymi (kancelarie prawne, firmy finansowo- księgowe). Table&Graph realizując projekty korzysta z metod ekonometrycznych wspieranych doświadczeniem pracowników oraz najnowszymi narzędziami analitycznymi dostępnymi na rynku. Powierzając nam realizację projektu możesz być pewny najwyższej jakości świadczonych usług.

Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw polskich i zagranicznych od 1989 roku. Nasz zespół składa się z utalentowanych starszych i młodszych prawników, którzy łączą wiedzę i doświadczenie z kreatywnością i zrozumieniem potrzeb biznesowych.

Uważnie słuchamy naszych klientów. Naszą naczelną zasadą jest poznanie ich potrzeb i odpowiadanie na nie, oraz dążenie do zrozumienia problemów i specyfiki ich działalności. Od ponad 25 lat budujemy oparte na zaufaniu długotrwałe relacje z klientami, dzięki czemu więcej niż jedna czwarta naszych klientów pracuje z nami od ponad 10 lat.

Dążymy do zapewnienia naszym klientom stabilnej działalności i bezpieczeństwa prawnego zwłaszcza poprzez zapobieganie powstawaniu problemów, a nie reagowanie na już istniejące. W przypadku zaistnienia problemu działamy szybko, opracowując optymalne, skuteczne i praktyczne rozwiązania prawne. Naszym atutem jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów do rozwiązywania poszczególnych zadań, dzięki czemu możemy najbardziej efektywnie wykorzystywać wiedzę i doświadczenie prawników z różnych dziedzin prawa.

Kancelaria i jej prawnicy corocznie zajmują czołowe miejsca polskich i międzynarodowych rankingach firm prawniczych: Legal 500 EMEA,Chambers Global, Chambers Europe, Best Lawyers® in Poland,Who's Who Legal: Telecommunications Media & Technology, Ranking kancelarii prawniczych dziennika Rzeczpospolita.

Portal dlapilota.pl jest dynamicznie rozwijającym się serwisem, który jest tworzony przez pilotów dla pilotów. Dzięki ich zaangażowaniu i wiedzy porusza oraz przybliża najważniejsze kwestie dla osób związanych z lotnictwem.

Głównym odbiorcą serwisu jest szeroko rozumiane środowisko lotnicze, co zapewnia bezpośredni dostęp do grupy, która jest otwarta na wszelkie nowości. Jest powszechnie wiadomo, iż rzadko która dziedzina życia tak dynamicznie się zmienia jak lotnictwo. Kwestie bezpieczeństwa wymagają ciągłego aktualizowania, a co za tym idzie piloci muszą nieustannie podwyższać stan swojej wiedzy, jak i również modernizować wykorzystywany sprzęt.

Od prawie 16 lat portal dynamicznie się rozwija, dzięki czemu marka dlapilota.pl stała się cenna i rozpoznawalna.

Domeną firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI jest  świadczenie usług konsultingowych i szkoleniowych związanych z ochroną informacji. Oferta spółki składa się z 2 elementów: konsulting związany z ochroną informacji (audyty, testy penetracyjne, polityka bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych, RODO, Rekomendacja D KNF, Wytyczne IT KNF) oraz szkolenia z ochrony informacji (ok. 20 szkoleń związanych z tematyką bezpieczeństwa).

Ponieważ funkcjonowanie każdej firmy eksperckiej polega na sprzedaży nie tylko rozwiązań ale także specjalistycznej wiedzy i doświadczeń z nią związanych, podstawowym zasobem takiej firmy są kadry. 

Firma Kerberos zatrudnia najwyższej klasy specjalistów. Niemal wszyscy konsultanci firmy mają doświadczenie w pracy naukowo-badawczej na polskich uczelniach i w dydaktyce akademickiej. Dostęp do najświeższych zdobyczy nauki, prace badawcze, udział w konferencjach naukowych i komercyjnych, praca dydaktyczna ze studentami pozwala konsultantom firmy Kerberos zachować konkurencyjny poziom wiedzy i doświadczenie w prowadzeniu wykładów i prelekcji.

Współpraca ze środowiskiem akademickim jest jednym z filarów budowania wizerunku marketingowego firmy Kerberos i gwarancją utrzymania wyższego poziomu merytorycznego usług niż poziom usług konkurencyjnych firm z branży.