Centrum Kształcenia Podyplomowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia podyplomowego, szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej.

CKP jako wiodący ośrodek kształcenia podyplomowego i szkoleń profesjonalnych buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. CKP jest również stałym partnerem wielu przedsiębiorstw i instytucji zapewniając kompleksową ofertę doradczo-szkoleniową.

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje

NASZE ATUTY

  • Opieramy swoją działalność na doświadczonej kadrze akademickiej oraz wybitnych przedstawicielach praktyki gospodarczej i konsultingowej
  • W budowie i realizacji programów opieramy się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi. Wśród grona partnerów znajdują się, m.in.: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO),  Związek Powiatów Polskich, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Izba Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska
  • Oferta uwzględniająca potrzeby osób znajdujących się na różnych etapach rozwoju zawodowego, obejmująca: programy MBA i MPA, studia podyplomowe, szkolenia i kursy.
  • Wysoki stopień specjalizacji branżowej programów studiów podyplomowych i MBA

- najszersza na rynku oferta programów MBA w pełni profilowanych branżowo, w tym: MBA w ochronie zdrowia, MBA Energetyka, MBA w Lotnictwie, MBA HR, MPA ? Master of Public Administration

- bogata oferta studiów podyplomowych adresowaną do osób wykorzystujących prawo w praktyce oraz prawników

- wieloletnie doświadczenie w realizacji programów dedykowanych sektorowi ochrony zdrowia, branży lotniczej, sądownictwu.

  • Unikalne w skali kraju kierunki studiów np. Zarządzanie projektem ERP (SAP)
  • Stosujemy sprawdzone procedury ewaluacji procesu kształcenia zapewniając wysoką jakość programów
  • Wydział Prawa i Administracji na pierwszym miejscu w czołowych rankingach, I miejsce w rankingach Dziennika Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej
  • I miejsce Uczelni w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej; ponadto uczelnia znajduje się w gronie 8% najwyżej ocenionych szkół wyższych z całego świata