Materiały dostępne są w postaci książek, czasopism drukowanych, czasopism i książek elektronicznych oraz baz danych. Do dyspozycji czytelników jest 100 miejsc, 40 stanowisk komputerowych z Internetem, 
Czytelnia ze stałym księgozbiorem prezencyjnym i aktualnym rocznikiem czasopism bieżących, Wypożyczalnia.

HH 
dr Henryk Hollender, dyrektor      
h.hollender@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 392

AJ
mgr Agnieszka Janowska
a.janowska@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 391

EK
Ewa Komendowska
e.komendowska@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 450

UM
Urszula Marczak
u.marczak@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 390

SN
mgr Swietłana Nesterowa
s.nesterowa@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 390

MR
mgr Małgorzata Rek
m.rek@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 391

KW
mgr Kamila Wosińska
k.wosinska@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 390

AZ
mgr Anna Zielińska
a.zielinska@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 391

ZARYS KLASYFIKACJI BIBLIOTEKI KONGRESU

A

DZIEŁA TREŚCI OGÓLNEJ

B

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. RELIGIA

C

NAUKI POMOCNICZE HISTORII

D

HISTORIA ŚWIATA

E-F

HISTORIA AMERYK

G

GEOGRAFIA. ANTROPOLOGIA. REKREACJA

H

NAUKI SPOŁECZNE

J

NAUKI POLITYCZNE

K

PRAWO

L

OŚWIATA

M

MUZYKA

N

SZTUKI PIĘKNE

P

JĘZYK I LITERATURA

Q

NAUKA

R

MEDYCYNA

S

ROLNICTWO

T

TECHNIKA

U-V

NAUKI WOJSKOWE. NAUKI MORSKIE

Z

BIBLIOGRAFIA. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA

Biblioteka Uczelni Łazarskiego od grudnia 2012 r. czynnie uczestniczy we współkatalogowaniu książek, czasopism i innych materiałów. W katalogu centralnym NUKAT znajdziesz wszystkie nowe nabytki Uczelni Łazarskiego, także takie, których nie ma żadna inna biblioteka w Polsce.

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Możliwości wykorzystania materiałów Biblioteki Uczelni Łazarskiego
O ile nie jest to zaznaczone inaczej, zawartość zakładki Biblioteka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Uczelni Łazarskiego.

Domena Publiczna

Materiały oznaczone jako Domena Publiczna mogą być pobierane, przesyłane i przetwarzane bez ograniczeń oraz bez uznania autorstwa.