Jeśli dostęp do bazy nie jest określony inaczej, jest ona dostępna ze wszystkich komputerów Uczelni pod adresem wymienionym poniżej. Niektóre z baz są dostępne poza Uczelnią dla pracowników i studentów uczelni – skontaktuj się z Biblioteką.
Hasła do baz danych są udostępniane wyłącznie osobiście w Czytelni. Nie ma możliwości uzyskania hasła drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

CEIC zbiera dane z całego świata publikowane przez urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe i inne podmioty. Należy pamiętać, że nowy system używa prywatnego e-maila oraz indywidualne hasło dostępu.
Każdy student / użytkownik ma do wyboru dwie opcje logowania: może korzystać jako gość tylko poprzez IP Uczelni, lub zarejestrować konto. W drugim przypadku użytkownik może tworzyć własne notatki, ma możliwość zapisania swojej pracy w celu późniejszego skorzystania z niej. Nie ma limitu liczby kont stworzonych przez użytkownika.
Nowa wersja platformy umożliwia eksport danych do Excela i ich późniejsza edycję. Aby z tego skorzystać, należy po zalogowaniu się pobrać CDMNext Excel.

ClinicalKey – jest wyszukiwarką informacji medycznej w obrębie materiałów opublikowanych przez wydawnictwo Elsevier, zagregowanych z myślą o lekarzu praktyku, lekarzu-badaczu i studencie medycyny. Użytkownicy ClinicalKey otrzymują pełny dostęp do ponad 600 czasopism, 1000 książek i 9 000 filmów naukowych. Wyszukiwarka jest wspomagana taksonomicznymi tagami ("smart content"), które wykorzystują EMMeT (Elsevier Merged Medical Taxonomy -- narzędzie oparte na specjalnie zaprojektowanej technologii semantycznej, dzięki której system ma "rozumieć" pytającego) oraz  typowymi narzędziami filtrującymi (wybór wyszukiwania w obrębie zbioru czasopism lub podręczników, wytycznych i testów klinicznych, opisów leków, materiałów ilustracyjnych, zaleceń itp.). Ideą serwisu jest orientacja na problemie praktycznym, który składnia lekarza do szybkiego pogłębienia swojej wiedzy.
System jest dostępny w obrębie uczelnianej sieci komputerowej.

Academic Search Complete; Agricola; Business Source Complete; ERIC; Green FILE; Health Source; Library, Information Science & Technology Abstracts; MasterFILE Premier; MEDLINE; Newspaper Source; Regional Business News, European Views of Americas, Teacher Reference Center.
EBSCOhost jest pakietem baz danych zawierających łącznie ok. 8 tys. czasopism pełnotekstowych oraz dziedzinowe bazy bibliograficzno-abstraktowe. Pożyteczne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych oraz rozpraw naukowych. 
Spoza Uczelni dostęp na hasło.

Baza Elibrary wydawnictwa Edra Urban & Partner to pełnotekstowy serwis książek z zakresu nauk medycznych. W sieci uczelnianej dostępne są książki wybrane przez Uczelnię Łazarskiego. Aby z nich skorzystać, należy kliknąć w zakładkę "moja półka".

Ibuk Libra to największy w Polsce pełnotekstowy serwis podręczników akademickich i książek naukowych. W sieci uczelnianej dostępne są  książki wybrane przez Uczelnię Łazarskiego, w większości będące lekturami obowiązkowymi na wydziałach: Ekonomii i Zarządzania, Medycznym oraz Prawa i Administracji.
W ramach Ibuk Libra udostępniony jest Słownik polsko-angielski i angielsko-polski PWN Oxford.
Poza Uczelnią możliwy jest dostęp na hasło.

Instrukcja zakładania konta.
Krótka instrukcja korzystania z Ibuka.

INFORLEX.PL Ekspert Premium - kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawniczych i problemów życia codziennego. Zawiera akty prawne, projekty ustaw, orzecznictwo polskie i UE, interpretacje urzędów, organów skarbowych, porady, wskazówki i omówienia problemów. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów i archiwów czasopism wydawanych przez Infor.
Dostęp na hasło.

Legalis System Informacji Prawnej Zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zwiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów. 
Dostęp z terenu kampusu.

Legalis System Informacji Prawnej Zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zwiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów. 
Poza kampusem dostęp na hasło.

LEX Omega Akademia Premium / LEX Serwis Informacji Prawnej zawiera akty prawne, orzecznictwo, procedury i pisma urzędowe wraz ze wzorami, komentarze i monografie, glosy, czasopisma, praktyczne wyjaśnienia (także prawo europejskie), poradniki, LEX System Prawa Karnego Procesowego, LEX System Prawa Procesowego Cywilnego, LEX System Prawa Pracy, pakiety specjalistyczne: Pakiet Księgowość, Pakiet Kadry, Pakiet Ochrona Zdrowia, Pakiet Zamówienia Publiczne, Navigator Postępowanie Administracyjne, Navigator Postępowanie Karne, Navigator Postępowanie Cywilne, Navigator Prawo Handlowe, linie orzecznicze, procedury ETPC. W bazie znajduje się także dostęp do LEX Informatora Prawno-Gospodarczego oraz Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN.
Dostęp z terenu kampusu.

Lippincott, Williams & Wilkins - czołowy wydawca piśmiennictwa medycznego, działający w ramach Wolters Kluwer Health. Oferujemy na platformie Ovid pełne teksty 75 czasopism wybranych w ramach umowy konsorcjalnej (plus kilku czasopism otwartych) oraz  osiem książek wybranych pilotażowo jako zaczątek zbioru elektronicznych książek medycznych w języku angielskim. Dostęp tylko z terenu Uczelni.

Proquest Ebook Central to baza, która zawiera kolekcję pełnotekstowych książek w języku angielskim (ok. 20 tys. tytułów) z dziedziny Business, w tym z zakresu bankowości, finansów,  marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczości czy etyka biznesu. Dawniej znana naszym Czytelnikom jako Ebrary.
Spoza Uczelni dostęp na hasło.

Science Direct to serwis udostępniający beneficjentom licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zawartość około 1700 tytułów czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier B.V. Baza jest aktualizowana na bieżąco, zawiera ok. 12 mln artykułów od 1995 r., ale nie wszystkie są dostępne w postaci pełnotekstowej. Pozycje z dostępem pełnotekstowym (w formacie pdf) oznaczone są zielonym znakiem arkusza zaś pozycje Open Access oznaczone są pomarańczowym znakiem. Baza posadowiona jest na platformie SciVerse, na której udostępniana jest również bibliografia zawartości czasopism Scopus.
Dostęp wyłącznie na terenie Uczelni.

Publikowany przez wydawnictwo Elsevier, Scopus to naukowa baza danych zawierająca opisy bibliograficzne, abstrakty i cytowania z recenzowanych publikacji naukowych: czasopism (około 22000 ), książek, materiałów pokonferencyjnych i patentów. Daje kompleksowy przegląd światowego dorobku z zakresu nauk technicznych, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych. Scopus udostępnia narzędzia umożliwiające śledzenie, analizę i wizualizację wyników badań. W przeciwieństwie do głównego konkurenta, Web of Science, 60% indeksowanych tytułów jest wydawanych poza USA.

Scopus jest bazą bibliograficzną, a nie pełnotekstową. Jednakże jeśli klikniesz „View at Publisher”, zostaniesz przekierowany na stronę wydawcy, który może udostępnić pełną wersję publikacji, jeśli Uczelnia posiada do niej dostęp (w ramach Wirtualnej Nauki, udziału w konsorcjum lub prenumeraty).W większości przypadków będzie możliwość pobrania pliku PDF.

Pamiętaj o założeniu konta, baza jest dostępna w obrębie sieci Uczelnianej na podstawie IP, ale jeśli dokonasz rejestracji (własny login i hasło), będziesz mogła/mógł korzystać ze Scopus-a także poza terenem Uczelni.

SpringerLink jest bazą zawierającą  ponad 2000 tytułów czasopism naukowych z zakresu: nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Powstała z połączenia kolekcji czasopism wydawnictw Springer Verlag i Kluwer Academic Publishers .  Kolekcja książek obejmuje także pakiet roczników archiwalnych 1997 - 2008. Pozycje w serii z dostępem pełnotekstowym nie są oznaczone kłódką.
Dostęp wyłącznie na terenie Uczelni.

Web of Science to baza, która zawiera indeksy cytowań. W ramach serwisu można przeglądać następujące indeksy: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index. Podaje dane naukometryczne. Przekierowuje do pełnych tekstów w posiadaniu Uczelni. Załączone zestawienie Journal Citation Reports.
Dostęp tylko z terenu Uczelni.

Wiley Online Library to kolekcja czasopism Wiley-Blackwell, która obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Reprezentowane w bazie działy nauki to m. in.: Business, Economics, Finance & Accountin, Law & Criminology, Mathematics & Statistic, Nursing, Dentistry & Healthcar, Social & Behavioral Sciences. Baza służy także jako narzędzie orientacji w bogatych zasobach książkowych wydawnictwa (możliwość przeglądania spisów treści, notatek informacyjnych, indeksów itp. i zamawiania) oraz w zawartości 163 czasopism wydawanych przez różne towarzystwa naukowe i nie należących do kolekcji Wiley-Blackwell (można je odrębnie zaprenumerować). 
Dostęp wyłącznie na terenie Uczelni.