Jak wyszukać i zamówić książkę, czasopismo, pracę dyplomową

Wybierz jeden z trzech rodzajów wyszukiwania

Przeglądaj indeks:

 1. Zaznacz, według czego chcesz wyszukiwać: autortytułsłowo kluczowe itp.
 2. Wpisz poszukiwaną frazę, np. nazwisko autora
 3. Swoje wyszukiwania możesz zawęzić do wybranego typu dokumentu, np. książki

Ukaże ci się indeks, czyli lista posiadanych przez nas dokumentów (książek, czasopism itp.), gdzie wpisana przez ciebie fraza występuje jako autor lub tytuł lub słowo kluczowe itp. Stąd przejdziesz do opisu bibliograficznego.

Wyszukiwanie proste:

Samo wyszukiwanie jest analogiczne jak przeglądanie indeksu, ale program pokaże od razu wyszukane opisy. Do opisu dołączona jest informacja o dostępności egzemplarzy, których szukała/eś.

Wyszukiwanie złożone:

Możesz podać więcej szczegółów:

 1. Wyszukiwać równocześnie według 2-3 kryteriów połączonych spójnikami: ilub, i nie.
 2. Wybrać np. datę wydania, jeśli szukasz książki wydanej w danym okresie
 3. Zawęzić wyszukiwanie do określonego języka lub typu dokumentu (np. książki, czasopisma itp.)
 4. Zdecydować, ile chcesz mieć widocznych wyników na ekranie

W wyniku wyszukiwania otrzymujemy listę opisów bibliograficznych lub listę haseł z opisami. Przy każdym opisie jest link do listy egzemplarzy. Aby zamówić lub zarezerwować daną książkę, musisz na niego kliknąć.

Jeśli wszystkie egzemplarze są wypożyczone i jesteś już zapisana/y do Biblioteki, możesz zamówić egzemplarze oznaczone jako dostępne lub zarezerwować daną książkę na przyszłość.

Operacje związane z wypożyczaniem i tworzeniem zestawień – tylko po zalogowaniu! 
Na swoje konto logujesz się za pomocą loginu, który jest numerem karty bibliotecznej lub składa się z numeru albumu w legitymacji studenckiej, poprzedzonego prefiksem 02200, oraz hasła. Twoje pierwsze hasło to data twojego urodzenia: dzień (dwie cyfry) i miesiąc (dwie cyfry) oraz trzy pierwsze litery twojego nazwiska, np. 0404miś to p. Miśkiewicz urodzona/y 4 kwietnia. Prosimy, abyś po pierwszym zalogowaniu zmienił/a hasło na znane tylko tobie (Moje konto > dane czytelnika > zmień hasło).

Zestawienia:

Zalogowany Czytelnik ma możliwość tworzenia własnych zestawień bibliograficznych. 

 1. Dodaj opisy do Koszyka
 2. Wybierz z górnego menu Zestawienia,
 3. Następnie z lewego menu wybierz Czytelnika i kliknij Dodaj zestawienie
 4. Wprowadź dowolnie wybraną nazwę zestawienia  oraz zaznacz Dodaj opisy z koszyka
 5. Kliknij na przycisk Dodaj zestawienie

Opisy z koszyka przenosisz do zestawienia klikając na Dodaj do zestawienia, nowego lub już istniejącego.
Dane zestawienie może być wydrukowane lub wysłane mailem. Zarówno przy wysyłaniu jak i drukowaniu wybierz, czy chcesz pełne opisy, czy wystarczy ci lista.

Jeśli czegoś nie rozumiesz albo Ci nie wychodzi, po prostu zagadaj do nas :)
nasza strona na Fb
czytelnia@lazarski.edu.pl

a my Ci pomożemy

Zdalna prolongata jest możliwa na 7 dni przed upływem terminu zwrotu i jest aktywna do daty zwrotu wypożyczonej pozycji. Książki można prolongować 2 razy (liczą się wszystkie przedłużenia, nie tylko te wykonane samodzielnie). Przedłużenie następuje na taki sam okres na jaki była dana pozycja wypożyczona, w przypadku książek z Wypożyczalni będzie to miesiąc. Przedłużenie wykonujemy po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu bibliotecznym.

 1. Wchodzimy w zakładkę Wypożyczenia, pod opisem książki pojawia się link: PROLONGUJ
  Jeśli operacja przebiegnie prawidłowo, pojawia się komunikat: PROLONGATA WYKONANA POPRAWNIE. TERMIN ZWROTU PRZEDŁUŻONY O DNI:
 2. Dana książka może być prolongowana tylko 2 razy. Po wyczerpaniu tego limitu system wyświetli komunikat: PROLONGATA NIEMOŻLIWA. LIMIT PROLONGAT NA WYPOŻYCZENIE ZOSTAŁ WYCZERPANY.
 3. Nie możemy prolongować książki na którą czeka inny czytelnik. Komunikat: PROLONGATA NIEMOŻLIWA. KSIĄŻKA ZAREZERWOWANA.
 4. Książkę prolongujemy dopiero na 7 dni przed terminem jej zwrotu. W wypadku próby wcześniejszej prolongaty system wyświetli komunikat: PROLONGATA NIEMOŻLIWA. ZA WCZEŚNIE NA PROLONGATĘ.
 5. Nie możemy prolongować książek, jeśli mamy na koncie przetrzymaną książkę lub niezapłaconą należność za przetrzymanie. Komunikat: PROLONGATA NIEMOŻLIWA. MASZ NIEUREGULOWANĄ ZALEGŁOŚĆ. PROLONGATA NIEMOŻLIWA. MASZ NIEUREGULOWANĄ  NALEŻNOŚĆ.

W trosce o komfort studiowania wszystkich słuchaczy w pełni dostosowaliśmy naszą Uczelnię do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej informacji TUTAJ.

Czasopisma medyczne w Łazarskim

Podstawowym źródłem naukowego piśmiennictwa medycznego jest baza PubMed (http://pubmed.govhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), stworzona przez National Institutes of Health (USA). Zawiera ona internetowe archiwum (repozytorium) artykułów z czasopism biomedycznych PubMed Central (PMC), dostarczające ponad 4 mln artykułów w postaci pełnotekstowej; ponadto wyszukiwarka przeszukuje serwery komercyjne z piśmiennictwem medycznym. Wyniki wyszukiwania można szeregować według różnych kryteriów (sort by). Wybierając konkretny artykuł, możemy zapoznać się z jego szczegółowymi danymi bibliograficznymi oraz z abstraktem (streszczeniem). Szukamy też linku przekierowującego do serwisu wydawcy (Full text links). Jeśli wybrany przez nas artykuł  jest opublikowany przez wydawcę, do którego czasopism nasza uczelnia ma skądinąd dostęp (jak np. do serwisu SpringerLink ze względu na to, że jesteśmy beneficjentami licencji krajowej), to możemy sobie natychmiast wyświetlić cały artykuł w formatach: html i pdf.

Przeglądając PubMed, warto w kolumnie uściśleń (filtrów) po lewej stronie ekranu  aktywować opcję Free full text. Jako wyniki wyszukiwania otrzymamy wówczas wyłącznie artykuły w postaci pełnego tekstu z adotacją Free PMC article lub Free article. Te ostatnie pochodzą spoza repozytorium PMC – zazwyczaj zostały zamieszczone na łamach czasopism, publikowanych zgodnie z zasadą Open Access, to znaczy dostarczających pełnych tekstów w Internecie, nieodpłatnie dla wszystkich korzystających. Większość z nich zawiera wartościowe materiały, docenione w międzynarodowych bibliografiach.

Podobnie np. w bibliografii SCOPUS możemy  wybrać opcję Sources (tj. źródła artykułów, czyli tytuły czasopism), następnie zaś dyscyplinę – np. medicine. Otrzymujemy 37448 wyników. Jeśli jednak dodatkowo uruchomimy przycisk Display only Open Access journals, wyników pozostaje 1322. Dodatkowo możemy otrzymane wyniki uszeregować – nie tylko alfabetycznie, lecz także według uwzględnionych w bibliografii SCOPUS wskaźników. Np. wprowadzając jako kryterium szeregowania CiteScore, otrzymujemy listę czasopism uszeregowaną według przeciętnej liczby cytowań, otrzymanych przez każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie. Klikamy na tytuł wybranego czasopisma. Opcja View all the documents otwiera możliwość przeglądania artykułów. Wybierając polecenie View at the publisher otrzymujemy przekierowanie do pełnego tekstu. W wypadku czasopism nie publikowanych jako Open Access, pełny tekst otrzymujemy jednak tylko wtedy, gdy czasopismo jest dla nas dostępne w wyniku posiadania licencji (krajowej, konsorcyjnej lub instytytucjonalnej) przez Bibliotekę.