Zapraszamy serdecznie do Uczelni Łazarskiego na XVII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych - Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL.

Zadaniem konferencji jest przygotowanie całościowego spojrzenia na rzeczywistość usług informacyjnych w Polsce (realizowanych zazwyczaj, choć nie wyłącznie, przez biblioteki) oraz stworzenie dyskursu, który wiązałby polityczny, profesjonalno-specjalistyczny i społeczny wymiar tych usług dla potrzeb planowania strategicznego, ewaluacji, szkolenia, prowadzenia pragmatyki służbowej itp.

Analiza PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) jest przywołana tu jako narzędzie ewaluacji całościowej i wielowariantowej, czyli takiej, jakiej brakuje na większości konferencji biblioteczno-informacyjnych. Metodologia ta jest przydatna do przygotowania decyzji strategicznych, dotyczących praktycznie dowolnych organizacji. Aby uzyskać wartościowe rezultaty, organizatorzy oparli program o zamawiane referaty i koreferaty, przeznaczając równocześnie dużo czasu na dyskusję, w czasie której mają zostać wybrane wypowiedzi kluczowe, także przeznaczone do publikacji. Program zostanie opublikowany do końca czerwca br. W programie znajdą się m. in. zagadnienia modernizacji bibliotek i oprogramowania, innowacyjności, wzorców kariery i pragmatyk służbowych, prawa autorskiego i zasady dozwolonego użytku, globalizacji usług informacyjnych. Zagadnienia prawne i prawno-ekonomiczne stanowią jeden z zasadniczych tematów konferencji ze względu na swoją kluczową rolę we współczesnej komunikacji naukowej. Przewiduje się dla nich wystąpienia ekspertów, w tym prawników, i panel dyskusyjny, który niewątpliwie wzbudzi zainteresowanie.

Zarys merytoryczny

 • Wykład wprowadzający: Modernizacja? Całościowa albo żadna!
 • Modernizacja bibliotek – kontekst organizacyjny i ustrojowy
 • Obietnice i pułapki szerokopasmowej kultury
 • Dokończona rewolucja? Programy biblioteczne w Polsce za dziesięć lat
 • Innowacyjność: mit, symbol, potrzeba
 • Wzorce i miary kariery i pragmatyk służbowych w instytucjach kultury i w służbie publicznej
 • Jakość bibliotek: wzorce, porównania, interesariusze, narzędzia
 • Globalizacja w świecie informacji naukowej
 • Dozwolony użytek jako podstawowa formuła prawa autorskiego a przyszłość finansowania zasobów i usług informacyjnych
 • Polityka kulturalna, informacyjna i biblioteczna Polski
 • Dyskusja
 • Zamknięcie konferencji

RAMOWY HARMONOGRAM:

I dzień
godz. 10:00 – 18:00 obrady
godz. 18:00 – 19:00 kolacja
godz. 19:00 – część rozrywkowa

II dzień
godz. 9:00 – 13:00 obrady
odbiór pakietów lunchowych, pożegnanie

Program konferencji:

zespół pracowników Uczelni Łazarskiego pod kierunkiem dyrektora Biblioteki Uczelnianej, dr. Henryka Hollendra, h.hollender@lazarski.edu.pl, tel. +48 22 5435 391.

Koordynator konferencji: Mgr Justyna Stępień, zastępca dyrektora Biblioteki Uczelnianej, justyna.stepien@lazarski.edu.pl, tel. +48 22 5435 392, +48 604 626194.

Językiem konferencji jest polski; dwa planowane referaty w języku angielskim zostaną przetłumaczone na polski i udostępnione uczestnikom. Większość wybranych przez nas prelegentów potwierdziła uczestnictwo. Niebawem ogłosimy wezwanie do składania abstraktów dla potencjalnych autorów koreferatów.

Dojazd do Uczelni:

Uczelnia Łazarskiego znajduje się w dzielnicy Mokotów przy ul. Świeradowskiej 43. Polecamy dojazd komunikacją publiczną do stacji metra Wilanowska. Najbliższy przystanek tramwajowy to Niedźwiedzia (ok. 450 m od kampusu). Najbliższe przystanki autobusowe to Al. Lotników (ok. 800 m), Smoluchowskiego (ok. 400 m), Bełdan (ok. 500 m).

Współorganizator:

Sponsor strategiczny:

Sponsorzy złoci:

Sponsorzy srebrni:

Patronat miedialny: