beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejPartnerzy Akademiccy

Dzięki tej akredytacji wszystkie prowadzone kierunki studiów anglojęzycznych spełniają brytyjskie standardy jakości kształcenia. Studiując jeden wybrany kierunek nasi studenci uzyskują jednocześnie dwa dyplomy: polski - Uczelni Łazarskiego i brytyjski - Coventry University.

Na poziomie licencjackim współpracą objęte są kierunki: BA in International Relations and European Studies oraz MA in International Relations. Na poziomie magisterskim zaś: BA in Business Economics and MSc in International Business Economics.

Coventry University to znakomita brytyjska uczelnia z prawie 200-tradycją. Niezmiennie przoduje w tamtejszych rankingach szkół wyższych. "The Times" umieścił ją w pierwszej piątce najlepszych szkół wyższych założonych po 1992 roku w Wielkiej Brytanii. Prestiżowy "Times Higher Education" przyznał jej tytuł Entrepreneurial University of the Year (najbardziej przedsiębiorczy uniwersytet roku), a "The Guardian" w rankingu Guardiuan University Guide 2016 zaklasyfikował ją do grona 15 najlepszych brytyjskich uniwersytetów.

Współpraca obejmuje programy: International Legal Skills oraz LL.M. in Transnational Commercial Practice.

Studenci  po ukończeniu programu są profesjonalistami, którzy potrafią skutecznie posługiwać się przepisami na międzynarodowym poziomie i działać w wielu systemach prawnych. Otrzymują prestiżowy certyfikat CILS potwierdzający te kompetencje.

CILS to austriacki instytut badawczy non-profit, którego celem jest upowszechnianie wiedzy prawniczej wśród międzynarodowej społeczności prawniczej. Powstał w 1976 roku. Od tego czasu krzewi wiedzę poprzez szkolenia, publikacje prawnicze i współpracę z ośrodkami na całym świecie.

Współpracą objęty jest program LL.M. in Transnational Commercial Practice.

Uczestnicy otrzymują tytuł LL.M. od Uczelni Łazarskiego. Dodatkowo mają możliwość uzyskania podwójnego tytułu LL.M. na Uniwersytecie w Bostonie

Boston University School of Law - założony w 1872 roku, plasuje się w pierwszej 20 z ponad 200 wydziałów prawa akredytowanych przez American Bar Association.

Współpracą objęty jest program LL.M. in Transnational Commercial Practice.

Studenci programu odbywają zajęcia zarówno w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego, jak i w Budapeszcie

Universytet Eötvös Loránd to prestiżowa szkoła wyższa z wielowiekową tradycją - została założona w 1635 roku. Szczyci się jednym z najlepszych na Węgrzech wydziałów prawa.

Współpracą objęte sa wszystkie kierunki anglojęzyczne.

Otrzymane przez absolwentów dyplomy są uznawane także w USA.
(potwierdzenie warunków współpracy do pobrania na dole strony)

Departament Edukacji Stanu Delaware w USA (DDOE) - instytucjazajmująca się kontrolą standardów edukacji Stanu Delaware poprzez wizjonerskie przywództwo oraz zapewnienie doskonałej obsługi.