beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejStudenci wyjeżdżający

Program Erasmus+ to jeden z najbardziej znanych programów unijnych skierowanych do uczelni wyższych. Studenci Uczelni Łazarskiego oraz nasi świeżo upieczeni absolwenci mogą skorzystać z:

  • wyjazdu na zagraniczne praktyki trwające minimum 2 miesiące.
    Każdego roku studenci/absolwenci uczestniczą w praktykach w przedsiębiorstwach. Przy znajdowaniu dla siebie miejsca warto posiłkować się wyszukiwarkami typu: https://erasmusintern.org/
  • wyjazdu do uczelni partnerskiej na semestr lub cały rok na studia.
    Studenci wybierają pasującą im uczelnię spośród uniwersytetów partnerskich. Międzyinstytucjonalną umowę dwustronną Uczelnia Łazarskiego może podpisać także z nowymi partnerami.
  • wyjazdu krótkoterminowego (5-30 dni) połączonego z mobilnością wirtualną;
  • kursu językowego przed i w trakcie wyjazdu.

Wyjazdy Erasmusa+ przyczyniają się do poznania nowego kręgu kulturowego, podniesienia kompetencji językowych studentów/absolwentów, nawiązania nowych znajomości, a także poprawienia umiejętności rozwiązywania bieżących problemów.
Podstawowe zasady funkcjonowania programu Erasmus+ w Uczelni Łazarskiego, w tym kryteria wyboru uczestników Programu i przyznawania im dofinasowania w sprawiedliwy, przejrzysty, spójny i udokumentowany sposób określa "Regulamin mobilności edukacyjnych studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus+" a także "Zasady udziału w programie Erasmus+ w zakresie wyjazdów na studia/praktykę" przygotowane na dany rok akademicki. 

Nabór na wyjazdy na studia na semestr wiosenny 2022/23 zakończy się 30.10.2022. Link do formularza aplikacyjnego znajduje się tu: https://forms.office.com/r/UR1N41dFf9

Karta Studenta Erasmusa

Karta Studenta Erasmusa odzwierciedla  wartości i priorytety programu Erasmus+. Jej celem jest odpowiednie informowanie uczestników o ich prawach i obowiązkach oraz zapewnienie pomyślnej realizacji ich planów w zakresie mobilności.

/fileadmin/user_upload/_processed_/a/3/csm_foto_news_szlachetna-paczka_fcddd193ef.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/c/8/csm_kolo_a82228632a.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/f/csm_mikolajki_cc2ad4db56.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/9/c/csm_dyskusja1_0441be201e.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/1/c/csm_foto_news_1600x900-2_3e7fa13c09.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/7/csm_Zapisy_na_Egzamin_Certfikatowy_z_Jezyka_Polskiego__3__f8902f298d.png