beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejDla pracowników

Wyjazdy oferowane pracownikom administracyjnym i nauczycielom akademickim w ramach programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności. Umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Dokąd można wyjechać?

Pracownicy uczelni mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji (szkół wyższych lub instytucji nieakademickich), z którymi współpracują zatrudniające ich uczelnie.

Jakie kryteria trzeba spełniać?

Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria:

  • kompetencje językowe,
  • doświadczenie zawodowe.

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest akceptacja "Indywidualnego programu nauczania" lub "Indywidualnego programu szkolenia" przez uczelnię macierzystą i przyjmującą. W programie należy przedstawić cele, zawartość i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów albo własnego szkolenia.

Wśród kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Preferencyjnie powinni też być traktowani pracownicy etatowi uczelni.

Pracownicy szkół wyższych mogą wielokrotnie wyjeżdżać w ramach programu Erasmus.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Dokumenty

/fileadmin/user_upload/_processed_/0/4/csm_272880293_4494360420691686_1246253763657946340_n_01d3bb0ae3.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/5/csm_shutterstock_597483665_868345b0e6.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/a/csm_shutterstock_688627174_298640a8b1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/5/csm_Zdjecie_Agnieszka_Oleksyn-Wajda_cc531270e3.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/7/csm_Kopia_WU_7774cb421c.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/7/csm_Zapisy_na_Egzamin_Certfikatowy_z_Jezyka_Polskiego__3__28161832d4.png