beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejDla pracowników

Wyjazdy oferowane pracownikom administracyjnym i nauczycielom akademickim w ramach programu Erasmus+ są doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności. Umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie owocnej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, a także obawom, przygotowaliśmy:

·         Ulotkę informacyjną dotyczącą mobilności w ramach Erasmusa+, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (np. o to jak znaleźć organizację przyjmującą, czy pracownik zatrudniony na umowie cywilnoprawnej może aplikować, czy można wyjechać na kurs językowy, itp.);

·         Regulamin mobilności edukacyjnych pracowników administracyjnych oraz nauczycieli akademickich Uczelni Łazarskiego w ramach programu Erasmus+, gdzie zobaczą Państwo np. kto wchodzi w skład komisji rekrutacyjnej i jakie dokumenty należy wypełnić przed i po wyjeździe;

·         Zasady udziału w programie Erasmus+ w zakresie wyjazdów pracowników administracyjnych oraz nauczycieli akademickich, gdzie sprawdzą Państwo, m.in. wysokość dofinansowania indywidualnego i ryczałtu na podróż;

·         Ankietę rekrutacyjną (aktywną do 15.02.2023), w której zgłoszą Państwo chęć udziału w mobilności w ramach Erasmusa+ i odpowiedzą na pytania dot. celów i programu wyjazdu, posiadania zgody bezpośredniego przełożonego na wyjazd, itd.:

https://forms.office.com/e/f3zucbesDf (dla nauczycieli akademickich)

https://forms.office.com/e/NkNXdAAXsy (dla pracowników administracyjnych)

Proszę pamiętać, że możecie Państwo poszukać możliwości wyjazdowych nawiązując kontakt z jedną z naszych uczelni partnerskich lub spośród tygodni szkoleniowych oferowanych przez różnorodne organizacje i wybrać wyjazd w dogodnym dla siebie terminie i miejscu. Może to być mobilność rozwijająca, dla przykładu: umiejętności prezentacyjne, językowe, techniczne, dydaktyczno-metodyczne, w zakresie zarządzania stresem, dotycząca wsparcia dla studentów, ​zarządzania jakością, itp. Link do wyszukiwania możliwości: http://staffmobility.eu/staff-week-search