beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejDla pracowników

Wyjazdy oferowane pracownikom administracyjnym i nauczycielom akademickim w ramach programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności. Umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Dokąd można wyjechać?

Pracownicy uczelni mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji (szkół wyższych lub instytucji nieakademickich), z którymi współpracują zatrudniające ich uczelnie.

Jakie kryteria trzeba spełniać?

Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria:

  • kompetencje językowe,
  • doświadczenie zawodowe.

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest akceptacja "Indywidualnego programu nauczania" lub "Indywidualnego programu szkolenia" przez uczelnię macierzystą i przyjmującą. W programie należy przedstawić cele, zawartość i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów albo własnego szkolenia.

Wśród kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, pierwszeństwo mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Preferencyjnie powinni też być traktowani pracownicy etatowi uczelni.

Pracownicy szkół wyższych mogą wielokrotnie wyjeżdżać w ramach programu Erasmus.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Dokumenty

/fileadmin/user_upload/_processed_/2/5/csm_shutterstock_597483665_868345b0e6.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/a/csm_shutterstock_688627174_298640a8b1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/3/7/csm_1524ce0a-4754-42ef-8800-c1375ef9fd9c_5bde82bdab.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/4/c/csm_shutterstock_1768849286_5ffa3debaa.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/6/b/csm_shutterstock_510294343_4349ce2de8.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/9/5/csm_shutterstock_521421886_37b27033c0.jpg