Skip to main content

3640

Students in Action: "Meet my lecturer"

Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Students in Action /

Członkowie grupy Students in Action realizują projekt, w ramach którego przeprowadzają wywiady ze swoimi wykładowcami.

Grupa aktywnych studentów Uczelni Łazarskiego, których łączy zapał i energia do działania w różnych obszarach życia akademickiego oraz troska o rozwój osobisty i społeczny przeprowadziła wywiady z wybranymi przez siebie wykładowcami. Na stronie Students in Action zostały opublikowane rozmowy z dr. Bartłomiejem Opalińskim, prof. Elżbietą Makomaską-Szaroszyk, mgr Zbysławem Ziemackim, mgr Magdą Mieczkowską oraz mgr Katarzyną Marton-Gadoś.

Zapraszamy do śledzenia strony, na której pojawiać się będą kolejne wywiady.

Opiekunem naukowym grupy Students in Action jest dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska. Grupę wspiera Dział Marketingu Uczelni Łazarskiego.