Student Help Desk powstał z myślą o pomocy studentom UŁa we wszelkim zakresie spraw i ułatwieniu im adaptacji w Warszawie, a szczególnie na Uczelni Łazarskiego.

Naszym obowiązkiem jest nie tylko bycie świadomym o najczęstszych problemach z jakimi borykają się studenci, ale także posiadanie wiedzy, narzędzi i doświadczenia, które pozwalają rozwiązać ewentualne problemy. To zadanie wymaga od nas stałego kontaktu z innymi wydziałami Uczelni.

Działalność Student Help Desk koordynowana jest przez:

   

  Pytania dotyczące kwestii legalnych

  dr Łukasz Wieczorek
  l.wieczorek@lazarski.edu.pl
  (+48) 22 54 35 516
  pokój: 100A

  Mamy też znakomity zespół ambasadorów studenckich składający się z 7 aktywnych i otwartych studentów Uczelni Łazarskiego.

  Zachęcamy do kontaktu w sprawach, w których moglibyśmy być pomocni.

  Dodatkowe informacje kontaktowe:
  studenthelp@lazarski.pl
  Instagram: @lazarski.help
  Facebook: @studenthelpdesklazarsk