Jak uzyskać wsparcie procesu kształcenia

Pamiętaj, że studenci z niepełnosprawnością są traktowani pod względem wymagań egzaminacyjnych oraz oczekiwanego poziomu wiedzy na równi z pozostałymi studentami. Jeśli Twoja choroba lub niepełnosprawność utrudnia lub czasowo uniemożliwia Ci studiowanie, możesz zgłosić się do uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, który po zapoznaniu się z Twoją sytuacją postara się wspólnie w Tobą wypracować rozwiązanie problemu nie zwolni Cię jednak z obowiązku posiadania wiedzy i umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotu.
Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-16.00 w pok. 132. Nie ma konieczności umawiania się na konkretną godzinę konsultacji.

Wniosek o przyznanie wsparcia procesu kształcenia

Osoba przychodząca do uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych jest proszona o wypełnienie wniosku o przyznanie wsparcia procesu kształcenia. Jest w nim miejsce na wpisanie danych osobowych oraz informacji związanych z sytuacją zdrowotną. Wszelkie informacje jakie wpisujesz do wniosku są poufne i pozostają do wiadomości jedynie uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych oraz dziekana Twojego wydziału jako osoby wydającej decyzję o przyznanych Ci formach wsparcia procesu kształcenia.

Dokumentacja medyczna

Aby skorzystać ze wsparcia procesu dydaktycznego powinieneś wraz z wnioskiem dostarczyć do pok. 132 tj. do uczelnianego pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych dokumenty medyczne potwierdzające Twoją sytuację zdrowotną. Szczegółowa dokumentacja, opisująca funkcjonalne konsekwencje choroby/niepełnosprawności pozwala na zaproponowanie adekwatnego do Twoich potrzeb rozwiązania. Przynieś posiadane dokumenty już na pierwszą rozmowę. Mogą to być: wypisy ze szpitala zawierające diagnozę i epikryzę, zwolnienia lekarskie, opinie psychologów, karty wizyt u lekarza specjalisty/lekarza pierwszego kontaktu, skierowania na rehabilitację, skierowania na leczenie w specjalistycznej placówce, zaświadczenie potwierdzające fakt uczestniczenia w terapii, specjalistycznym leczeniu, pobyt w placówce leczniczej (ważne jest, aby dokumenty zawierały dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia leczenia lub przynajmniej przewidywalną datę zakończenia leczenia), itp.Dokumenty powinny być przedstawione w oryginale. (po zrobieniu kopii zwrócimy Ci oryginały.) Mogą to być również kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem w dowolnej instytucji. Dokumentacja powinna pochodzić z państwowych placówek leczniczych lub placówek mających podpisaną umowę z NFZ i być sporządzona przez lekarzy specjalistów. Jeśli nie jesteś pewien, czy dokumenty, które posiadasz są wystarczające, możesz dostarczyć całą dokumentację. Uczelniany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych wybierze najbardziej adekwatne dokumenty spośród wszystkich, które przedstawisz.Jeśli dokumenty, które dostarczysz okażą się niewystarczające dla wprowadzenia dostosowania, o które chciałbyś się ubiegać, Uczelniany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych może poprosić Cię o doniesienie dodatkowej dokumentacji.Dokumenty, które pozostawiasz w biurze są poufne a informacje w nich zawarte pozostają do wiadomości jedynie uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych oraz dziekana Twojego wydziału, jako osoby wydającej decyzję o przyznanych Ci formach wsparcia procesu dydaktycznego.

Dodatkowe konsultacje

Uczelniany pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych po przeprowadzeniu z Tobą rozmowy i po przeanalizowaniu Twoich dokumentów może poprosić Cię o dodatkową dokumentację od lekarza specjalisty. 
W niektórych sytuacjach dokumenty przynoszone przez Ciebie przekazywane są w zanonimizowanej formie do zaopiniowania przez lekarzy współpracujących z Uczelnią Łazarskiego.