Udogodnienia w Bibliotece

Biblioteka dysponuje urządzeniami specjalistycznymi ułatwiającymi osobom słabo widzącym korzystanie z jej zasobów lub materiałów własnych. Informacje o dostępnym sprzęcie znajdziesz w wykazie: Infrastruktura i urządzenia specjalistyczne. Chęć skorzystania z urządzeń specjalistycznych należy zgłosić pracownikom Biblioteki, którzy w razie potrzeby pomogą Ci w ich obsłudze.  Czytelnikom udostępnione są stanowiska pracy z automatyczną regulacją wysokości blatu roboczego umożliwiające pracę osobom na wózku inwalidzkim różnego typu, a także pracę na stojąco.

Wykaz sprzętu i oprogramowania do pobrania tutaj.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC)

  • Niepełnosprawni wzrokowo studenci i pracownicy naszej uczelni mogą korzystać z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (ABC).
  • Stanowi ona internetowe centrum materiałów dydaktycznych, takich jak zeskanowane i zdigitalizowane podręczniki, skrypty akademickie, udostępniane w różnych przyjaznych formatach od plików tekstowych poprzez pliki HTML czy dokumenty Word i PDF na formacie DAISY skończywszy.

Z zasobów mogą korzystać osoby posiadające orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.
Zainteresowanych korzystaniem z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej prosimy o kontakt z Biblioteką poprzez uczelnianego pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych.

Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego

Jeżeli potrzebujesz przenośnego sprzętu do przetwarzania materiałów do wykorzystywania w trakcie zajęć dydaktycznych (np. laptop, dyktafon, lupa przenośna), zgłoś do uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych swoje zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. M.in. osoby niedosłyszące, używające aparatów słuchowych mogą skorzystać z tzw. systemów FM (zestaw zawiera nadajnik i odbiornik). Urządzenia te wykorzystując technologię FM przesyłają głos drogą radiową z mikrofonu wykładowcy do odbiornika połączonego z aparatami słuchowymi studenta. Poprawia to rozumienie słów wypowiadanych z większych odległości i w trudnych warunkach akustycznych. Aby wypożyczyć system FM powinieneś złożyć do uczelnianego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych wniosek o wypożyczenie.

Budynek

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi ograniczeniami sprawności ruchowej. W budynku znajdują się windy, toalety dla osób niepełnosprawnych, samootwierające się drzwi, wszystkie ciągi komunikacyjne są bezprogowe.
Drzwi tych pomieszczeń administracyjnych do których drzwi nie otwierają się samoczynnie są wyposażone w system dzwonków powiadamiaczy personelu , ułatwiający dostęp osobom mającym problemy z poruszaniem się. Cały budynek jest dla osób mających problemy z poruszaniem się w pełni dostępny co potwierdza certyfikat TU JEST OK Uczelnia przeszła z wynikiem pozytywnym audyt Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), organizatora m.in. dorocznej telewizyjnej gali pracodawców osób niepełnosprawnych „Lodołamacze”. POPON uruchomił kampanię społeczną pod nazwą – Tu jest OK. Celem tej kampanii było promowanie tych miejsc, które już są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.

W każdym pomieszczeniu dydaktycznym zaadaptowano miejsce dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się samochodem mają możliwość bezpłatnego parkowania na wydzielonych i oznakowanych stanowiskach tuż przy bezdotykowym wejściu do budynku (sektor D) bez potrzeby załatwiania dodatkowych formalności.