Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd" Program jest finansowany ze środków PFRON, a realizowany przez samorządy powiatowe w ramach działalności (PCPR, MOPS, MOPR, WCPR). 

Gdzie: Wnioski należy składać do samorządów powiatowych właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 

Formularze wniosków nie są jednolite na całą Polskę. Samorządy powiatowe przygotowują swoje indywidualne formularze. 

Każdy samorząd powiatowy indywidualnie decyduje kiedy będą rozpatrywane złożone wnioski i kiedy będzie wypłacane dofinansowania.

Prosimy o regularne sprawdzanie stron internetowych samorządów powiatowych właściwych dla miejsca Państwa zamieszkania w celu uzyskania informacji na temat formularzy wniosków, terminów składania wniosków, procedur, itp.  

Szanowni studenci i kandydaci na studia zamieszkujący lub z zamiarem stałego pobytu na terenie m.st. Warszawa. Program realizuje Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych (SCON) przy Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR).
Więcej: http://www.wcpr.pl/?s=Aktywny+Samorz%C4%85d

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub o dokumencie równoważnym) zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu "Aktywny Samorząd" na rok 2016/2017 mogą składać wnioski w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia 01.08.2016 r. do 10.10.2016 r.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 r. w ramach Programu "Aktywny Samorząd" MODUŁ I mogą składać wnioski w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 począwszy od dnia 1.04.2016 r. do 30.08.2016 r.

Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie Wojewódzkiego Centrum Pomocy Rodzinie, w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka - Dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd".  http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/druki-do-pobrania/

Więcej Informacji:

http://www.wcpr.pl/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-aktywny-samorzad/

Dofinansowanie w okresie studiów (Moduł II programu).

1. Dofinansowanie czesnego za studia:

  • osoby o dochodach powyżej 583 zł netto na osobę w rodzinie
  • zatrudnione - pokrycie 85% czesnego (do 6000 zł na rok akademicki) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 35 % czesnego na drugim i kolejnym kierunku studiów z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku
  • osoby o dochodach do 583 zł netto na osobę w rodzinie- pokrycie 100% czesnego (bez względu na jego wysokość) na pierwszym kierunku studiów i pokrycie 50% czesnego na drugim i kolejnym kierunku studiów
  • niezatrudnione: dofinansowanie do 6000 zł na rok akademicki na pierwszym kierunki studiów i dofinansowanie do 3000 zł na drugim i kolejnym kierunku

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: 1400 - 2000 zł na rok akademicki (przysługuje każdemu)

3. Gdy osoba wymaga pomocy asystenta lub ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się i komunikowaniu się: 1400 zł na rok akademicki

4. Gdy pobiera naukę poza miejscem zamieszkania: 1000 zł na rok akademicki

5. Gdy posiada Kartę Dużej Rodziny: 600 zł na rok akademicki

6. Gdy pobiera naukę na dwóch lub więcej kierunkach: 600 zł na rok akademicki