Studenci odnoszący sukcesy sportowe mają możliwość ubiegania się o stypendia rektorskie oraz zniżki z czesnego.

O regulaminie i terminie składania dokumentów do stypendium rektorskiego prosimy dowiadywać się w dziale stypendiów.

O zniżkę w czesnym mogą ubiegać się:

  • wszyscy studenci, w tym obcokrajowcy, na podstawie sukcesów sportowych w rozgrywkach akademickich na poziomie miejskim, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, w których reprezentują Uczelnię Łazarskiego.
  • również studenci pierwszego roku o doniosłych osiągnięciach sportowych, którzy decydują się na współpracę w zakresie sportu z Uczelnią Łazarskiego
  • studenci w dużym stopniu angażujący się w działalność organizacyjną na rzecz Klubu Uczelnianego AZS Łazarski

W celu uzyskania zniżki w czesnym prosimy złożyć podanie do dyrektora SWFiS (pokój 112).