Siłownia znajduje się w sali 01, poziom -1 w sektorze A.

Regulamin jest dostępny na miejscu. W godzinach otwarcia będzie obecny trener. Siłownia jest otwarta dla wszystkich Studentów w godzinach zajęć Wychowania Fizycznego (jeśli są wolne miejsca*).

*Informacje można uzyskać od trenera. Terminy zajęć są w zakładce WF obligatoryjny – siłownia.

W siłowni w jednym czasie może przebywać maksymalnie 10 osób ze względu na reżim sanitarny.

Zapraszamy!