Siłownia znajduje się w sali 01, poziom -1 w sektorze A.

Regulamin jest dostępny na miejscu. W godzinach otwarcia będzie obecny trener. Siłownia jest otwarta dla wszystkich Studentów w godzinach zajęć Wychowania Fizycznego (jeśli są wolne miejsca*) oraz: poniedziałek 8-12, wtorek 8-12, środa 8-12, czwartek 8-12, piątek 8-12.

*Informacje można uzyskać od trenera. Terminy zajęć są w zakładce WF obligatoryjny – siłownia.

Zapraszamy!