beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejStudent Help Desk

Student Help Desk powstał z myślą o pomocy studentom UŁa we wszelkim zakresie spraw i ułatwieniu im adaptacji w Warszawie, a szczególnie na Uczelni Łazarskiego.

Naszym obowiązkiem jest nie tylko bycie świadomym o najczęstszych problemach z jakimi borykają się studenci, ale także posiadanie wiedzy, narzędzi i doświadczenia, które pozwalają rozwiązać ewentualne problemy. To zadanie wymaga od nas stałego kontaktu z innymi wydziałami Uczelni.

Działalność Student Help Desk koordynowana jest przez:

Pytania dotyczące kwestii legalnych

dr Łukasz Wieczorek
l.wieczorek@lazarski.edu.pl
(+48) 22 54 35 516
pokój: 100A

Zachęcamy do kontaktu w sprawach, w których moglibyśmy być pomocni.

Dodatkowe informacje kontaktowe:
E-mail: studenthelp@lazarski.pl
Instagram: @lazarski.help
Facebook: @studenthelpdesklazarski