beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżej1% podatku - KRS: 0000373132

Celem naszej fundacji, według statutu, jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie:

 • pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na wyższych uczelniach,
 • nauki, edukacji, kultury, oświaty, wychowania oraz profilaktyki zdrowotnej,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • wspierania działań podejmowanych przez Uczelnię Łazarskiego.

Cele te realizujemy następująco:

 • fundujemy stypendia
 • współorganizujemy wiele prospołecznych wydarzeń.

Fundacja Uczelni Łazarskiego od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy. Niestety często brak środków finansowych utrudnia im dobrą edukację.

Zależy nam jednak, by rozwijali się i zyskiwali gruntowną wiedzę, szerokie kompetencje i umiejętności.

Prowadzimy działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej, czyli naszych sąsiadów z Mokotowa i Ursynowa, ale również całej Warszawy i województwa mazowieckiego. Chcemy, aby intelektualne zasoby Uczelni Łazarskiego były dostępne dla tych, którzy tego potrzebują.

Możesz zdecydować na jaki cel pójdzie część zapłaconego przez Ciebie podatku. Możesz tego nie zrobić i wtedy całością podatków zajmie się państwo. Ta część, o której decydujesz, to właśnie 1 proc. W zeznaniu masz prawo przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Najszybciej możesz to zrobić za pomocą bezpłatnego programu on-line do rozliczenia podatku dochodowego.
Program pozwoli Tobie zaoszczędzić czas, krok po kroku pomoże wypełnić deklaracje.

Instrukcja programu PIT OPP On-Line:

Na samym początku uruchamiamy program, następnie wybieramy nowy zestaw w celu zaczęcia pracy bądź otwieramy wcześniej zapisany zestaw.

W następnych krokach wybieramy odpowiedni formularz PIT oraz wypełniamy go.

W dalszych krokach możemy ten PIT wydrukować bądź wysłać go poprzez zakładkę e-deklaracje do Urzędu Skarbowego. Po wysłaniu za pomocą e-deklaracji należy pobrać urzędowe poświadczenie odbioru oraz możemy je zapisać bądź wydrukować w celu potwierdzenia odebrania deklaracji przez Urząd Skarbowy.

Co zrobić, gdy zdecydujesz się przekazać 1 proc. podatku Fundacji Uczelni Łazarskiego?

KROK 1 - Wypełniasz odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

KROK 2 - W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujesz nasze dane. Kwota nie może przekraczać 1 proc. podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3 - W rubryce Informacje uzupełniające wybierasz cel szczególny, na który chcesz, byśmy przeznaczyli przekazane przez Ciebie środki:

 • stypendia naukowe dla studentów,
 • rozwój bezpłatnej poradni prawnej,
 • granty na badania i publikacje.

Tutaj też możesz podać swoje dane kontaktowe, jeśli chciałbyś otrzymać od nas sprawozdanie z naszych działań, w tym rozliczenia finansowe.

Urząd Skarbowy wpłaci na konto fundacji łączną kwotę, którą na jej rzecz przekazali podatnicy.

Dodatkowe informacje:

 • 1 proc. można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie,
 • w przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień,
 • podatnik nie może podzielić swojego 1 proc. na kilka organizacji.

Kto może przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego?

 • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatnik objęty liniową, 19 procentową stawką podatku,
 • Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Osoby, które rozliczane są przez pracodawcę, nie mogą skorzystać z możliwości przekazania 1% wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Taka możliwość istnieje tylko wówczas, gdy zdecydują się wypełnić PIT samodzielnie.