beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejFundacja Uczelni Łazarskiego

Powołaliśmy do życia fundację, by wszystkie prospołeczne działania, jakie podejmujemy, opierały się na długofalowym spojrzeniu i budowały trwałe zmiany w świecie.

Uczelnia powstała z głębokiego pragnienia, by oferować wysokiej jakości wykształcenie, a celem naszej fundacji jest udostępnienie go jak najszerzej. Chcemy, aby nasze wartości, czyli otwartość, dostępność wiedzy, jej praktyczność oraz zaangażowanie i współpraca z lokalną społecznością, znalazły konkretne realizacje.

Fundacja Uczelni Łazarskiego od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy. Niestety często brak środków finansowych utrudnia im dobrą edukację.

Zależy nam jednak, by rozwijali się i zyskiwali gruntowną wiedzę, szerokie kompetencje i umiejętności.

Jesteśmy dumni, że dzięki wsparciu darczyńców przyznaliśmy już stypendia w wysokości prawie 100 tys. złotych.

Ich beneficjenci, nasi absolwenci, są dowodem, że przynosi to realne korzyści.

Prowadzimy działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej, czyli naszych sąsiadów z Mokotowa i Ursynowa, ale również całej Warszawy i województwa mazowieckiego. Chcemy, aby intelektualne zasoby Uczelni Łazarskiego były dostępne dla tych, którzy tego potrzebują. 

Fundacja Uczelni Łazarskiego została powołana aktem notarialnym w dniu 16 lutego 2010 r., a zmienionym w dniu 5 listopada 2010 r.
Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 15 grudnia 2010 r. Nr w KRS: 0000373132.

Status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 19 lipca 2013 r.

Dzięki temu możesz przekazać nam 1% swojego podatku.

Zarząd

W skład zarządu Fundacji wchodzą 4 osoby. W ich kompetencjach leży kierowanie Fundacją i realizacja jej celów statutowych, opracowanie rocznych plany i raportów działalności, zarządzanie majątkiem oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

  • Prof. nadzw. dr hab. Maciej Tadeusz Rogalski - Prezes Zarządu
  • Ewelina Agnieszka Gee-Milan - Wiceprezes Zarządu

Wszyscy pełnią swoje funkcje społecznie.

Kontakt

Fundacja Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: fundacja@lazarski.edu.pl 

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A., Oddział 1 w Warszawie
66 1050 1025 1000 0023 5370 6811

KRS: 0000373132

REGON: 142746821

NIP: 5213590838

/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/6/csm_DSrobie_Mateusz_Wyszynki_portret_800_450-min_3fe1b05409.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/d/9/csm_shutterstock_m_b755a29199.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/6/csm_communITy_color_m_e36de3e447.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/6/csm_grupowe_gradu_birety_wl_8d9a96970f.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/2/3/csm_Foto_227_9280c9d1fd.jpg