Samorząd studencki

Samorząd Studencki, zgodnie z art. 202.1 Ustawy o szkolnictwie wyższym tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię i jest on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

Głównym zadaniem Samorządu jest aktywizacja studentów poprzez działalność, podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia. Ogromną rolę odgrywa realizacja pasji, samorozwój. Nadrzędnym celem analitycznej działalności Samorządu jest stała pomoc i dbanie o dobro wszystkich studentów naszej uczelni.

W roku akademickim 2019/2021 studentów Uczelni Łazarskiego reprezentuje Samorząd Studencki w składzie:

  • przewodniczący – Dawid Golik,
  • wiceprzewodniczący – Michał Pruc,
  • sekretarz Zarządu – Adam Borysiuk,
  • skarbnik Zarządu – Agnieszka Kowalczyk.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Chętnie korzystamy z rad i pomocy. Działalność w Samorządzie Studentów Uczelni Łazarskiego to niepowtarzalna okazja do rozwoju pasji i zainteresowań, a także szansa zdobycia doświadczenia i nabycia praktycznych umiejętności, które są dziś tak bardzo pożądane przez pracodawców.

Jeżeli chcesz w czasie studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci w przyszłości - zgłoś się!

Kontakt z nami:

Dawid Golik
Przewodniczący Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego
e-mail: dawid.golik@lazarski.pl

Michał Pruc
V-ce Przewodniczący Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego
e-mail: m.pruc@wp.pl

Agnieszka Kowalczyk
Członek Zarządu ds. finansowych
e-mail: agnieszka.kowalczyk@lazarski.pl

Adam Borysiuk
Sekretarz Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego
e-mail: borysiuk98@wp.pl

Philip Łazarski
Rzecznik Praw Studenta Uczelni Łazarskiego
e-mail: ph.lazarski@gmail.com

Yehor Kuts
Pełnomocnik ds. studentów międzynarodowych
e-mail: egkuts28@gmail.com

Kacper Kranc
e-mail: krancyk9@gmail.com

Jakub Cichecki
e-mail: jakubc-ski@wp.pl

Piotr Nesterowicz
e-mail: p.nesterowicz0@gmail.com

Amadeusz Dzikowski

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Pliki do pobrania: