beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejRealizacja praw

Stosownie do motywu 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji praw, które Tobie przysługują.

Jak należy zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • drogą listowną na adres: 
  Inspektor Ochrony Danych
  Uczelnia Łazarskiego,
  Świeradowska 43
  02-662 Warszawa
 • drogą mailową, bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@lazarski.edu.pl

Z jakich praw mogę skorzystać?

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jakie informacje powinno się zamieścić w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

 • kim jesteś
 • z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać
 • jaka jest preferowana forma otrzymania odpowiedzi

Jak długo będę czekać na odpowiedź/realizację żądania?

 1. Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy następujący czas realizacji:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych maksymalnie do 30 dni
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuacja maksymalnie do 30 dni
  • prawo dostępu do danych maksymalnie do 30 dni
  • prawo żądania sprostowania danych 14 dni
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych maksymalnie do 30 dni
  • prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’) maksymalnie do 30 dni
  • prawo do przenoszenia danych maksymalnie do 30 dni
 2. W przypadku, gdy żądanie lub liczba Twoich żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje Ciebie listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde moje żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszemu Inspektorowi Ochrony Danych. W wyniku tejże analizy będzie sporządzona odpowiedź dotycząca jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Jednocześnie pragniemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się ona niezasadna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób mogę odwołać wyrażone zgody marketingowe?

Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać w następujący sposób: