Skip to main content

Informacje dla studentów

Wszystkie komunikaty dla studentów, informacje o nadchodzących zajęciach online będą wysyłane na adresy email przypisane studentom w systemie e-Uczelnia oraz będą umieszczane jako ogłoszenia w systemie e-Uczelnia.

Dodatkowe środki komunikacji takie jak: prywatne wiadomości email, informacje wysłane na grupach facebook czy teams, SMSy, etc. są wyłącznie uzupełnieniem platformy e-Uczelnia.

Dodatkowo sugerujemy aby studenci regularnie sprawdzali:

Udział w zajęciach

  • Informacja na temat zajęć dostarczy odpowiedni dziekanat bądź bezpośrednio wykładowca za pomocą e-Uczelni.
  • Znajomość materiału przekazanego na zajęciach on-line obowiązuje studentów na zasadach identycznych jak materiału przekazanego na zajęciach realizowanych stacjonarnie;
  • Przed zajęciami studenci proszeni są o instalację oprogramowania wymaganego do odbycia określonych zajęć.
  • Obowiązujący Harmonogram zajęć zostanie opublikowany w nadchodzących dniach na stronach e-Uczelni.
  • Obecność na zajęciach prowadzonych zdalnie jest rozliczana na zasadach obowiązujących na ćwiczeniach i wykładach stacjonarnych.
  • W przypadku nieobecności wykładowca może określić zakres materiału, który student w trybie samokształcenia zobowiązany będzie uzupełnić.
  • Udział w zajęciach realizowanych za pomocą Microsoft Teams wymaga posiadania konta studenta w domenie @lazarski.pl

Kontakt