Skip to main content

Strona zawiera regularnie aktualizowane informacje na temat pracy zdalnej oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych on-line.

Kontakty

Centrum E-learningu

Zakres wsparcia:

 • pomoc wykładowcom w salach dydaktycznych w zakresie bieżących problemów z obsługą sprzętu komputerowego, projektorów lub aplikacji MS Teams,
 • wsparcie techniczne MS Teams i platformy Net4edu  (problemy z logowaniem, reset hasła, itp),
 • wsparcie szkoleniowe dla wykładowców dotyczące prowadzenia zajęć w MS Teams i platformie Net4Edu,
 • wsparcie metodyczne w zakresie kształcenia na odległość.

Sektor E, pokój 263

email: cel@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 517
tel. (+48) 513 037 672

Weekendy zjazdowe sobota i niedziela: 8:00-20:00
poniedziałek-piątek: 9:00-15:00
od 5 października 2020 r. poniedziałek-piątek: 8:00-19:00

W zgłoszeniach e-mail prosimy o wskazanie platformy jakiej dotyczy dany problem.


Dyżury metodyków edukacji na odległość:
Kontakt tylko dla wykładowców

mgr Anna Stanisławska-Mischke

Konsultacje indywidualne zdalne (e-mailowe, telefoniczne itp.)

wtorek i czwartek: 8:00–9:00,
poniedziałek, wtorek i czwartek: 17:00–20:00,
soboty: 9:00–12:00 

e-mail: anna.mischke@lazarski.pl
telefon: (+48) 505 850 950

mgr/MBA Artur Wojno

Konsultacje indywidualne

poniedziałek i czwartek: 13:00-17:00, kampus Uczelni pokój 264
w pozostałe dni konsultacje zdalne

e-mail: a.wojno@lazarski.edu.pl 
telefon: (+48) 796 736 020

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie studentów i wykładowców wydziału
 • Prowadzenie i organizacja zajęć CKP

email: dziekanat.ckp@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 322

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie studentów i wykładowców wydziału
 • Prowadzenie i organizacja zajęć WEiZ.

email PL: dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
email EN: validated.studies@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 369

Wydział Medyczny

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie studentów i wykładowców wydziału
 • Prowadzenie i organizacja zajęć Wydziału Medycznego online za pomocą Net4Edu

email: dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 332

Wydział Prawa i Administracji

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie studentów i wykładowców wydziału
 • Prowadzenie i organizacja zajęć WPiA.

email: dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
Microsoft Teams: Dziekanat WPiA (pon. - pt. oraz soboty zjazdowe 10.00 - 16.00)
tel. (+48) 22 54 35 311 / 312

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego

Dyżury online przez Skype email: jezyki.obce@lazarski.edu.pl
email: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl
tel.: (+48) 22 54 35 370 / 372 / 373

Centrum Informatyczne UŁa

Zakres wsparcia:

 • Ogólne wsparcie IT.
 • Resetowanie haseł dla komputerów.
 • Dostęp VPN.
 • Dostęp zdalny do komputerów.

it@lazarski.edu.pl