Skip to main content

Powrót poziom wyżejDydaktyka i praca na odległośćdata modyfikacji: 07.04.2020 | lista zmian

Strona zawiera regularnie aktualizowane informacje na temat pracy zdalnej oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych on-line.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi treściami. Zachęcamy również aby dodać stronę do ulubionych. 

Informacje ogólne

Do odwołania wejście na kampus będzie ograniczone i kontrolowane. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na teren uczelni mogą wejść jedynie wyznaczeni pracownicy administracyjni i naukowi. Praca wszystkich jednostek Uczelni Łazarskiego jest kontynuowana w trybie online.

Preferowane platformy e-learningowe

 • Microsoft Teams
  Narzędzie preferowane. Dostęp i konfiguracja wspierana przez dział IT.
 • Zoom
  Prosimy o wcześniejszy kontakt z działem IT.
 • Net4Edu
  Wydział medyczny

Wykorzystanie przez wykładowców narzędzi nieznajdujących się na powyższej liście, wymagają uzyskania wcześniejszej zgody online@lazarski.pl

Uwaga:
UŁa odradza wykorzystywanie do prowadzenia zajęć on-line komunikacji opartej na narzędziach Facebook (np. Messenger, Whatsapp), czy Google (Hangouts) ze względu na kwestie ochrony danych osobowych.

Informacje dla studentów

Wszystkie komunikaty dla studentów, informacje o nadchodzących zajęciach online będą wysyłane na adresy email przypisane studentom w systemie e-Uczelnia oraz będą umieszczane jako ogłoszenia w systemie e-Uczelnia.

Dodatkowe środki komunikacji takie jak: prywatne wiadomości email, informacje wysłane na grupach facebook czy teams, SMSy, etc. są wyłącznie uzupełnieniem platformy e-Uczelnia.

Dodatkowo sugerujemy aby studenci regularnie sprawdzali:

Udział w zajęciach

 • Informacja na temat zajęć dostarczy odpowiedni dziekanat bądź bezpośrednio wykładowca za pomocą e-Uczelni.
 • Znajomość materiału przekazanego na zajęciach on-line obowiązuje studentów na zasadach identycznych jak materiału przekazanego na zajęciach realizowanych stacjonarnie;
 • Przed zajęciami studenci proszeni są o instalację oprogramowania wymaganego do odbycia określonych zajęć.
 • Obowiązujący Harmonogram zajęć zostanie opublikowany w nadchodzących dniach na stronach e-Uczelni.
 • Obecność na zajęciach prowadzonych zdalnie jest rozliczana na zasadach obowiązujących na ćwiczeniach i wykładach stacjonarnych.
 • W przypadku nieobecności wykładowca może określić zakres materiału, który student w trybie samokształcenia zobowiązany będzie uzupełnić.
 • Udział w zajęciach realizowanych za pomocą Microsoft Teams wymaga posiadania konta studenta w domenie @lazarski.pl

Informacje dla wykładowców

Wszystkie komunikaty dla studentów, informacje o nadchodzących zajęciach online będą wysyłane na adresy email przypisane studentom w systemie e-Uczelnia oraz będą umieszczane jako ogłoszenia w systemie e-Uczelnia.

Dodatkowe środki komunikacji takie jak: prywatne wiadomości email, informacje wysłane na grupach facebook czy teams, SMSy, etc. są wyłącznie uzupełnieniem platformy e-Uczelnia.

Prowadzenie zajęć on-line

W zależności od wykorzystywanej platformy wskazówki na temat prowadzenia spotkań, wykładów znajdą Państwo na odpowiednich stronach:

 • Microsoft Teams
  Narzędzie preferowane. Dostęp i konfiguracja wspierana przez dział IT.
 • Zoom
  Prosimy o wcześniejszy kontakt z działem IT.
 • Net4Edu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Czy wolno używać innych platform? 
  Rekomendujemy platformę Microsoft Teams.  
  • Microsoft Teams
   Narzędzie preferowane. Dostęp i konfiguracja wspierana przez dział IT.
  • Zoom
   Prosimy o wcześniejszy kontakt z działem IT.
  • Net4Edu
  Nie zabraniamy wykorzystania innych platform, ale też tego nie promujemy.
 • Czy można prowadzić zajęcia on-line bez wykorzystania jakiejkolwiek platformy? 
  Tak możliwe jest nagranie materiału filmu i przesłanie go w formie materiału wideo studentom. Odradzamy jednak taki sposób prowadzenia zajęć.

Informacje dla pracowników administracyjnych

Praca zdalna

Istnieje możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem Połączenia Pulpitu Zdalnego. Proces korzystania z połączenia zdalnego wymaga dwóch etapów.

 1. Konfiguracja połączenia VPN dla Uczelni Łazarskiego
 2. Podłączenie komputera przy pomocy Pulpitu zdalnego

W szczególnych wypadkach jest możliwa instalacja i konfiguracja wewnętrznych narzędzi na komputerze prywatnym. Proszę skontaktować się w tej sprawie z kierownikiem działu.

Konta

 • Konta domenowe lazarski\i.nazwisko,
  wymagane podczas logowania do VPN, pulpitu zdalnego, komputera w pracy
 • Konta email z adresem imie.nazwisko@lazarski.pl,
  wymagane do korzystania z narzędzia Teams i Office 365
 • Konta email z adresem i.nazwisko@lazarski.edu.pl,
  wymagane do logowania poczty służbowej

Praca na terenie uczelni

Konieczność wejścia na teren kampusu Uczelni, wymaga każdorazowo uprzedniego zgłoszenia bezpośredniemu przełożonemu.

Kontakty

Dydaktyka i praca na odległość

Zakres wsparcia:

 • Pytania dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć, dostępu zdalnego i pracy zdalnej on-line.
 • Uwagi związane z pracą i dydaktyką prowadzoną zdalnie.

online@lazarski.pl


Dziekanaty

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie studentów i wykładowców wydziału
 • Prowadzenie i organizacja zajęć CKP

email: dziekanat.ckp@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 322

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie studentów i wykładowców wydziału
 • Prowadzenie i organizacja zajęć WEiZ.

email PL: dziekanat.eiz@lazarski.edu.pl
email EN: validated.studies@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 369

Wydział Medyczny

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie studentów i wykładowców wydziału
 • Prowadzenie i organizacja zajęć Wydziału Medycznego online za pomocą Net4Edu

email: dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 332

Wydział Prawa i Administracji

Zakres wsparcia:

 • Wsparcie studentów i wykładowców wydziału
 • Prowadzenie i organizacja zajęć WPiA.

email: dziekanat.pia@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 311 / 312

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego

Dyżury online przez Skype

email: jezyki.obce@lazarski.edu.pl
email: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl
tel.: (+48) 22 54 35 370 / 372 / 373

 

Centrum Informatyczne UŁa

Zakres wsparcia:

 • Ogólne wsparcie IT.
 • Resetowanie haseł dla komputerów.
 • Dostęp VPN.
 • Dostęp zdalny do komputerów.

it@lazarski.edu.pl
tel. (+48) 22 54 35 517

Lista zmian

2020.03.23 Utworzenie strony