Czas trwania studiów 2 semestry
Tryb studiów niestacjonarne
Język podstawowy Angielski

Opis studiów

Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok akademicki 2017/2018 ze zmienionym programem i nowymi wykładowcami!

International Legal Skills, wspólny  program Uczelni Łazarskiego oraz Center for International Legal Studies (CILS) w Salzburgu w Austrii kładzie duży nacisk na praktykę. Studenci po ukończeniu naszego programu są profesjonalistami, którzy potrafią skutecznie posługiwać się przepisami na międzynarodowym poziomie i działać w wielu systemach prawnych.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego współpracuje z CILS, aby przekazać zarówno studentom, jak i profesjonalistom doświadczenie z pierwszej ręki. Nasi wykładowcy to doświadczeni polscy i amerykańscy prawnicy oraz przedstawiciele międzynarodowych kancelarii prawnych, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Program jest dwusemestralny. Część zajęć odbywa się w trybie weekendowym (piątek 18.00-21.00, sobota-niedziela 9.00-16.00), a część w trybie wieczorowym w ciągu tygodnia. 

Szczególne cechy kursu: 

 • Celem programy jest nauczenie uczestników myślenia prawniczego,
 • Studenci analizują sprawy sądowe i biorą udział w różnorodnych symulacjach.

Partnerzy

Center for International Legal Studies w Salzburgu
ma ponad 5 000 członków - profesjonalistów prawników na całym świecie.
Więcej informacji na: cils.org.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego
to najlepszy w Polsce Wydział Prawa na uczelni niepublicznej.
Więcej informacji na: lazarski.pl.

Program

Nowy program zajęć w roku akademickim 2017/2018

 • American Civil Procedure
 • Cross-Cultural Communication and Professional Ethics
 • Alternative Dispute Resolution
 • International Contract Law
 • Corporate and Business Law
 • American Constitutional Litigation
 • EU Internal Market Law - case solving skills
 • Legal Risk Management in International Corporations
 • Comparative Legal System

 

Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian do programu.

Wymagania

Osoby zgłaszające się do programu "International Legal Skills" muszą posiadać status studenta uczelni wyższej lub wyższe wykształcenie.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kandydat powinien przedstawić certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka na tym poziomie.

Warunkiem przyjęcia jest:

 • wypełnienie formularza
 • złożenie CV
 • certyfikat językowy
 • opłata
 • kopia dowodu osobistego lub paszporty

Czesne za uczestnictwo w zajęciach w Warszawie:

 • 1700 PLN dla studentów i absolwentów Uczelni Łazarskiego,
 • 2000 PLN dla pozostałych kandydatów

 

Rekrutacja trwa do 30 września 2017 r.

Kontakt

Więcej informacji udziela:

Krystyna Enow
Koordynator Programu ILS
tel: +48 22 54 35 308
mail: krystyna.gorecka@lazarski.edu.pl

 

Dr Dominika Harasimiuk

mail: dominika.harasimiuk@lazarski.pl