Termin szkolenia 9 czerwca 2018 r.
Wymiar godzinowy 6 godzin
Godziny szkolenia 9:00 - 16:15
Ilość miejsc 30
Cena za osobę 600zł (zwolnione z VAT)

Program szkolenia

Dla kogo?

[9:00-11:00] RODO w 5 podstawowych punktach

 • Podstawowe cele i założenia reformy
 • Główne zasady przetwarzania danych, definicje i konstrukcje
 • Kluczowe zmiany z perspektywy administratorów i procesorów danych
 • Odpowiedzialność według nowych zasad
 • Nowa ustawa o ochronie danych i krajowe rozwiązania sektorowe

 [11:15-12:45] Jak przygotować się do zmian

 • Inwentaryzacja zasobów („mapowanie danych”) i analiza luk
 • Zasada rozliczalności i co z niej wynika?
 • Podstawowe kroki wdrożeniowe (check-lista zadań, itd.)
 • Przygotowanie w głównych obszarach działalności (HR, sprzedaż, obsługa klienta, marketing)
 • Case studies

 [13:30-15:00] Zarządzanie ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych w firmie

 • Podejście oparte na ryzyku
 • Ryzyka wewnętrzne oraz zewnętrzne (m.in. outsourcing)
 • Ocena wpływu na prywatność i konsultacje z organem
 • Bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne firmy
 • Case studies

[15:15-16:15] Współpraca międzynarodowa (w grupach kapitałowych oraz poza nimi)

 • Przetwarzanie transgraniczne oraz One-Stop-Shop
 • Przekazywanie danych w obrębie UE
 • Transfery („eksport”) danych poza UE
 • Czy RODO dotyczy podmiotów spoza UE?


Wykładowca:

Damian Karwala – doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony danych osobowych. Doradzał w sprawach z tego zakresu kilkudziesięciu dużym podmiotom gospodarczym, w tym z branży finansowej (m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom windykacyjnym), operatorom telekomunikacyjnym, firmom farmaceutycznym, przedsiębiorcom internetowym i informatycznym, podmiotom z sektora publicznego, itd. Jako ekspert organizacji branżowych brał udział w pracach nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pracach nad projektem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach, wykładowca w ramach studiów podyplomowych, m.in. organizowanych przez Polską Akademię Nauk. Autor lub współautor ponad 30 pozycji naukowych i popularnonaukowych.

 

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 5 czerwca 2018 roku (lub do wyczerpania miejsc)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: "RODO_imię i nazwisko uczestnika"_2018