Wymiar godzinowy 26h
Termin 11-12 maja oraz 22-23 maja 2019 roku
Lokalizacja Uczelnia Łazarskiego
Opłata 990zł brutto

Adresaci i cel szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących albo zaczynających pracę związaną z prawnymi aspektami ochrony zdrowia, zarówno w urzędach, ministerstwie czy też jako przedstawiciele organizacji społecznych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania  aktów prawnych a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego. Szczególny nacisk w programie położono na pomijany problem tworzenia regulacji wewnętrznych i aktywnego udziału w konsultacjach i uzgodnieniach projektów aktów normatywnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu rządowego procesu legislacyjnego, jaki i gwarancji ustrojowych w zakresie dostępu do informacji o trwających pracach legislacyjnych i udziału w konsultacjach publicznych. Główny nacisk w programie warsztatów położono na budowę kompetencji miękkich, zwiększających zdolności do aktywnego udziału w procesie tworzenia prawa, przede wszystkim efektywnego uczestnictwa w konsultacjach publicznych oraz pracach komisji i podkomisji sejmowych. Ponadto celem warsztatów jest także poszerzenie i uporządkowanie wiedzy słuchaczy w zakresie konstytucyjnych wymogów dotyczący sporządzania aktów normatywnych. Wykładowcy są wieloletnimi praktykami pracującymi w Rządowym Centrum Legislacji, w urzędach centralnych i NFZ, na co dzień tworzącymi akty normatywne. Szkolenie ma charakter warsztatowy, nie teoretyczny.

Program szkolenia

  Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa :

  • System źródeł prawa,
  • Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa z uwzględnieniem specyfiki aktów normatywnych tworzonych w obszarze służby zdrowia,
  • Opiniowanie projektów aktów normatywnych.

  Aktywny udział w rządowym procesie legislacyjnych - Uzgodnienia i konsultacje:

  • Rządowy proces legislacyjny,
  • Prowadzenie konsultacji publicznych i uzgodnień,
  • Ocena skutków regulacji.

   Wykładowcy

   No biogram available.

   Zasady rekrutacji

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest:

   • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
   • dokonanie opłaty za szkolenie i przesłanie potwierdzenia drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl

   Termin zgłoszenia do 5 maja 2019 roku. Opłatę należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

   Opłaty za szkolenie

   Szkolenie czesne

   Aktywni w tworzeniu prawa

   990 zł

   Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Santander Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019