Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 172
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Osoby pracujące w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach związanych z zarządzaniem operacyjnym i strategicznym oraz produkcją.Studia kierowane są do:

•    specjalistów WCM,
•    osób pracujących w działach utrzymania ruchu,
•    osób zajmujących się produkcją.

Wszystkie studia LUQAM realizowane są w 100% przez praktyków.

 

Przesłanki

Poszerzenie oferty studiów podyplomowych dla sektora przemysłowego.

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym (jego sterowaniem i optymalizowaniem). Słuchacze poznają narzędzia i mechanizmy, którymi będą mogli posługiwać się w codziennej pracy. Szczególny nacisk położono na powiązanie zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją z jakością i logistyką. Słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Uczestnicy aktywizowani są poprzez czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w zarządzaniu (szczególnie w trakcie czterodniowej gry symulacyjnej). Dodatkowo ważnym atutem jest trening miękkich umiejętności menadżerskich.

Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez:

 • menadżerów Lean,
 • menadżerów UR,
 • doświadczonych konsultantów.

Dodatkowe korzyści:

1.       Praktyczna strona studiów: case studies, warsztaty, 26-godzinna gra symulacyjna;

2.       Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów:

 • certyfikat ukończenia 26-godzinnej gry symulacyjnej "Fabryka” (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia „Trening kompetencji przywódczych” (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia "Wold Class Manufacturing" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

 

Opiekun merytoryczny: Karolina Antos
tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

Program

 

Zarządzanie produkcją

 

   • Tworzenie wartości poprzez produkcję
   • Planowanie, sterowanie i poziomowanie produkcji
   • Statystyczne Sterowanie Procesem – SPC
   • Wykład partnera studiów
   • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
   • Wyznaczanie i monitorowanie KPI

     Optymalizacja produkcji

      

       • World Class Manufacturing
       • Zarządzanie wydajnością i produktywnością
       • Optymalizacja linii produkcyjnej – system kanban

          Zarządzanie zespołem

          

          • Zarządzanie osobowościami
          • Trening kompetencji przywódczych

          Gry symulacyjne

          • Gra symulacyjna „Fabryka”

          Egzamin dyplomowy (pisemny)

                                                                         Łączna liczna godzin: 172

           Wykładowcy

           Piotr Grzechnik

           Konsultant LUQAM. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Muenster University of Applied Science. Ukończył również podyplomowe studia zarządzania produkcją i optymalizacji procesów produkcyjnych prowadzone przez francuską grupę ICAM. Powiększał swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem produkcyjnym kończąc podyplomowe studia z Zarządzania I Umiejętności Menedżerskich z elementami coachingu. Posiada 7-letnie doświadczenie w organizowaniu, optymalizacji i zarządzaniu produkcją. Doświadczenie w uruchamianiu procesów produkcyjnych i organizacji stanowisk pracy dla takich klientów jak FORD, FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, PSA, VOLVO, VW, SKODA,SEAT, MERCEDES, SUZUKI. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów produkcyjnych w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing (VISUAL MANAGEMENT, KAIZEN, VSM, KANBAN, SMED, 5S, HOSHIN). Doświadczenie zbierał w korporacjach międzynarodowych produkujących części i akcesoria do przemysłu samochodowego.

            

            

           Bartłomiej Tomczyński

           Trener, konsultant, i koordynator programu TPM Champion w LUQAM. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy oraz opiekun merytoryczny kierunku TPM Champion. Utrzymanie Ruchu w Praktyce.

           Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów elektrycznych specjalizujących się w produkcji sprzętu RTV i AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Dokonywał analiz kosztów procesów produkcyjnych, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych projektów produkcyjnych, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności. Posiada również  praktyczne doświadczenia zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania.

           Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, SMED, VSM oraz w projektach Six Sigma i Lean Office.

            

            

           Opłaty za studia

           Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
           Zarządzanie produkcją w praktyce5700zł5900 zł6100 zł

           20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

           *cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
           **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

            

           Terminy płatności

           Płatność jednorazowa

           • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

           Płatność ratalna

           Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

           • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
           • II rata - do 1 lutego 2018 r.

           Terminy płatności czesnego w czterech ratach

           • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
           • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
           • III rata - do 1 lutego 2018 r.
           • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

            

           Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

           Uczelnia Łazarskiego
           Alior Bank  SA O/Warszawa
           59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
           tytułemckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

           Zasady rekrutacji

           1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
           2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
           3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
           4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

            

            

            WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

           • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
           • CV
           • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
           • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

            OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

           • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
           • dowodu wpłaty czesnego
           • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

            

           *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

           KONTAKT

           Centrum Kształcenia Podyplomowego
           Uczelnia Łazarskiego
           ul. Świeradowska 43
           02-662 Warszawa

           Sektor "E" pokój 56

           e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

           tel. 22 54-35-322

           Zobacz także

           Partnerzy studiów

           Akademia zarządzania jakością