Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 172
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą nabyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu, wiedzą techniczną z zakresu Lean Manufacturing, zdobyć umiejętność tworzenia kompetentnego zespołu TPM w ramach zespołu pracowniczego.
Studia kierowane są do:

 • specjalistów Lean Manufacturing,
 • osób pracujących w działach utrzymania ruchu,
 • osób zajmujących się produkcją.

Absolwent kierunku będzie umiał stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem ruchu na podstawie potrzeb przedsiębiorstwa, a dzięki zajęciom z psychologiem i przedstawicielem działu HR – inspirować, motywować i rozliczać zespół wdrożeniowy. Nacisk na studiach położony jest na aktywizację uczestników poprzez czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu. Ważnym atutem jest wizyta benchmarkingowa w zakładach produkcyjnych oraz warsztaty SMED i analiza przepływu.

Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez:

 • menadżerów Lean,
 • menadżerów UR,
 • doświadczonych konsultantów.

Dodatkowe korzyści:

1.       Praktyczna strona studiów: case studies, warsztaty, gry symulacyjne, wizyta w przedsiębiorstwie;

2.       Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów:

 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "TPM Champion" (LUQAM),
 • certyfikat "Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i OHSAS 18001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

Cel

Uczestnicy studiów podyplomowych TPM Champion – Utrzymanie ruchu w praktyce:

 • uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu,
 • będą potrafili stworzyć kompetentny zespół TPM w ramach zespołu pracowniczego,
 • poszerzą wiedzą techniczną z zakresu Lean Manufacturing,
 • będą mieć okazję do benchamarkingowej wizyty w zakładzie produkcyjnym.

 

Opiekun merytoryczny: Karolina Antos
tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

Program

 

Elementy Lean Manufacturing i rozwiązywanie problemów
• Wstęp do Lean Manufacturing i Kaizen
• Warsztat SMED          
• Metoda 8D

BHP i zarządzanie środowiskiem w firmie produkcyjnej
• Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i OHSAS 18001   

Utrzymanie ruchu i TPM
• Wstęp do TPM, wskaźniki TPM
• Autonomiczne utrzymanie ruchu
• Prewencyjne utrzymanie ruchu
• Reliability Centered Maintenance
• Wczesne Planowe Utrzymanie Ruchu  
• Gospodarka magazynowa w dziale UR
• Wizyta benchmarkingowa TPM  
• Organizacja działu utrzymania ruchu

Zarządzanie zespołem
• Budowanie zespołu i motywowanie
• Supervisor zespołu produkcyjnego

Egzamin dyplomowy (pisemny)

  Wykładowcy

  Piotr Grzechnik

  Konsultant LUQAM. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Muenster University of Applied Science. Ukończył również podyplomowe studia zarządzania produkcją i optymalizacji procesów produkcyjnych prowadzone przez francuską grupę ICAM. Powiększał swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem produkcyjnym kończąc podyplomowe studia z Zarządzania I Umiejętności Menedżerskich z elementami coachingu. Posiada 7-letnie doświadczenie w organizowaniu, optymalizacji i zarządzaniu produkcją. Doświadczenie w uruchamianiu procesów produkcyjnych i organizacji stanowisk pracy dla takich klientów jak FORD, FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, PSA, VOLVO, VW, SKODA,SEAT, MERCEDES, SUZUKI. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów produkcyjnych w oparciu o narzędzia Lean Manufacturing (VISUAL MANAGEMENT, KAIZEN, VSM, KANBAN, SMED, 5S, HOSHIN). Doświadczenie zbierał w korporacjach międzynarodowych produkujących części i akcesoria do przemysłu samochodowego.

   

   

  Bartłomiej Tomczyński

  Trener, konsultant, i koordynator programu TPM Champion w LUQAM. Doświadczony auditor Ligi Mistrzów 5S, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy oraz opiekun merytoryczny kierunku TPM Champion. Utrzymanie Ruchu w Praktyce.

  Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów elektrycznych specjalizujących się w produkcji sprzętu RTV i AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Dokonywał analiz kosztów procesów produkcyjnych, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych projektów produkcyjnych, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności. Posiada również  praktyczne doświadczenia zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania.

  Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, SMED, VSM oraz w projektach Six Sigma i Lean Office.

   

   

  Opłaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
  TPM Champion.Utrzymanie ruchu w praktyce6800 zł7000 zł7200 zł

  20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
  *cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2018 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
  • III rata - do 1 lutego 2018 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank  SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
  tytułemckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

  Zasady rekrutacji

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

   

   

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

   

   

   

   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

   

   

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

   

   

   

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   

  KONTAKT

   

  Centrum Kształcenia PodyplomowegoUczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

   

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

   

   

  Zobacz także

  Partnerzy studiów

  Akademia zarządzania jakością