Akademia Zarządzania Produkcją to duet kierunków zaprojektowanych dla osób pracujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach związanych z:

  • utrzymaniem ruchu,
  • lean management,
  • ciągłym doskonaleniem,
  • zarządzaniem operacyjnym.

Formuła zajęć pozwala na przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce – gra symulacyjna czy wizyta benchmarkingowa pozwoli zyskać szersze spojrzenie na poruszane zagadnienia. Wykładowcami na studiach są wieloletni praktycy - trenerzy firmy LUQAM, współorganizatora studiów.

 

 

Partnerzy