Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 160 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • pracowników działów Jakości i Ciągłego Doskonalenia
 • technologów
 • kierowników projektów
 • specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
 • wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów

Atuty

 • Certyfikacja SixSigma Green Belt
 • Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem.
 • Zajęcia dotyczące DMAIC prowadzone są przez osoby z certyfikatem Black Belt.
 • Kadra to osoby z różnych branż (zarówno produkcji jak i usług), zajmujące się zawodowo doskonaleni procesów i organizacji. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Six Sigma.

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu Six Sigma. Niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia projektów doskonalących na poziomie Green Belt

Dzięki Six Sigma, firma może:

 • Poprawić jakość produktów u usług
 • Układać i poprawiać skomplikowane procesy
 • Podnosić satysfakcję klienta
 • Obiektywnie podejmować decyzje zarządcze
 • Budować zaangażowanie pracowników
 • Sprawnie przeprowadzać zmiany
 • Wygenerować oszczędności

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Wstęp do Six Sigma

 • Gra symulacyjna wprowadzająca podstawowe pojęcia SixSigma
 • Metodyka DMAIC
 • Podstawowe miary procesów
 • Historia SixSigma
 • SixSigma na tle innych metodyk doskonalenia
 • Organizacja procesowa

Define

 • Definiowanie problemu
 • Ogólna mapa procesu
 • Opisanie problemu za pomogą liczb i danych
 • Rozpoczęcie projektu DMAIC
 • Definiowanie kluczowego procesu
 • Definiowanie klientów
 • Miary zmienności procesu

Zarządzanie projektem

 • Ustalenie celu i zakresu projektu
 • Kluczowe etapy realizacji projektu
 • Kamienie milowe
 • Zespół projektowy
 • Monitorowanie i raportowanie postępu projektu

Measure

 • Co mierzyć i jak mierzyć
 • Mapy i miary procesów
 • Kluczowe parametry procesów
 • Typy danych
 • Podstawowe statystyki opisujące problem
 • Analiza systemów pomiarowych
 • Opracowywanie planu zbierania danych
 • Formularze zbierania danych
 • Próbkowanie
 • Sposoby wizualizowanie miar procesów
 • Sigma procesu

Analyse

 • Analiza przyczyn źródłowych
 • Narzędzia analizy przyczyn źródłowych
 • Analizowanie danych za pomocą histogramów
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Analiza luki niezgodności
 • Analiza wieloczynnikowa
 • Prowadzenie eksperymentu

Improve

 • Opracowywanie rozwiązań
 • Dobór kryteriów oraz warunków brzegowych
 • Pilotażowe testowanie rozwiązań
 • Techniki kreatywne w generowaniu rozwiązań

Zarządzanie zmianą

 • Angażowanie organizacji do zmiany
 • Radzenie sobie z oporem na zmiany
 • Planowanie zmiany
 • Komunikowanie zmiany

Zarządzanie zespołem

 • Role i funkcje w zespole
 • Zarządzanie efektywnością zespołu
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów

Control

 • Opracowanie planu zapewniającego utrzymanie rozwiązań
 • Metody kontroli
 • Standaryzacja rozwiązań
 • Karty kontrolne

Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy

Wykładowcy

Krzysztof Firlik

Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej, a także studiów podyplomowych Zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Przez rok studiował również na uczelni technicznej we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i Francji głównie w przemyśle motoryzacyjnym i medycznym. Od 2007 roku zafascynowany ideą Lean Manufacturing zgłębia jej tajniki. Pod koniec 2009 roku został współtwórcą portalu LeanManufacturing.pl którego ideą jest szerzenie idei Lean Manufacturing i stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla praktyków Lean.
Oprócz szczupłego zarządzania interesuje się również motoryzacją (zwłaszcza ergonomią i historią polskiej motoryzacji), turystyką górską i rowerową, a także kreowaniem wizerunku w Internecie. W chwili obecnej pracuje w firmie Solaris.

Emilia Machort

Absolwentka Towaroznawstwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Kaizen (Politechnika Warszawska), obecnie studiuje Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Praktyk ciągłego doskonalenia w takich branżach jak motoryzacja oraz branża spożywcza. Wieloletnie doświadczenie jako Kierownik Jakości, i jako Kierownik Działu Doskonalenia Procesów. Obecnie Manager Działu Sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie spożywczej. Certyfikowany coach ICC. Współorganizator Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu.

Karolina Łygas

Absolwentka towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzania produkcją. Certyfikowany Six Sigma Black Belt posiadający 6 letnie doświadczenie zawodowe w obszarach jakości i doskonalenia procesów w branży spożywczej. Od 2014 roku w Mondelez Polska Production Sp. z o.o. na stanowisku Inżyniera Ciągłego Doskonalenia. Odpowiedzialna za wsparcie Fabryki we realizacji strategii Lean Six Sigma. Obszary specjalizacji to optymalizacja procesów produkcji, zarządzanie produkcją i zapewnienie jakości produktu.

Jakub Marczak

Posiada wieloletnie szerokie doświadczenie w obszarze jakości Lean i SixSigma. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblarskiej. Jako ekspert doskonałości operacyjnej w branży farmaceutycznej, uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu produkcyjnego opartego na Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Członek zarządu Perfectus Group. Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Skupia się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Współpracuje z firmami m.in. z branż spożywczej, medycznej, metalowej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

Zbigniew Kowalski

Certyfikowany: Black Belt, Menedżer CRS.Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych (w jednej z z największych firm usługowych w kraju) przy wykorzystaniu metod I narzędzi Lean Management i Six Sigma.
Koordynator projektów realizowanych przez Black Belt`s i Green Belt`s; zarządzanie portfelem projektów realizowanych metodą PDCA (w tym 5s, Kaizen). Inicjator kół jakości, pasjonat ciągłego doskonalenia.Doświadczenie praktyczne zdobyte na różnych stanowiskach: od stanowisk wykonawczych do zarządczych w obszarach operacyjnych i B2B.Zawodowo związany z Pocztą Polską, pełniąc różne funkcje kierownicze w obszarach operacyjnych jak i sprzedaży. Obecnie na stanowisku Kierownika Projektu w Biurze Zarządzania Procesowego. Koordynator Centralny 5s.Z wykształcenia ekonomista (USz), Studia podyplomowe: Zarządzanie strategiczne (USz) i Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej (UZ), trener biznesu.

Filip Żuk

Mgr. inż., absolwent MBA Poznań-Atlanta, konsultant i doradca w SML Creative Consulting, Manager Projektów z doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Zarządzał multidyscyplinarnymi zespołami  zajmującymi się projektami inwestycyjnymi I wdrożeniowymi min. w Heineken i Archer Daniels Midland. Twórca SML creative consulting, firmy szkoleniowo doradczej o unikatowym koncepcie.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Six Sigma green belt5400 zł5600 zł5800 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

  OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy

Zobacz także