Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 160 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • pracowników działów Jakości i Ciągłego Doskonalenia
 • technologów
 • kierowników projektów
 • specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
 • wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów

Atuty

 • Certyfikacja SixSigma Green Belt
 • Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni praktycy z wieloletnim stażem.
 • Zajęcia dotyczące DMAIC prowadzone są przez osoby z certyfikatem Black Belt.
 • Kadra to osoby z różnych branż (zarówno produkcji jak i usług), zajmujące się zawodowo doskonaleni procesów i organizacji. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Six Sigma.

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu Six Sigma. Niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia projektów doskonalących na poziomie Green Belt

Dzięki Six Sigma, firma może:

 • Poprawić jakość produktów u usług
 • Układać i poprawiać skomplikowane procesy
 • Podnosić satysfakcję klienta
 • Obiektywnie podejmować decyzje zarządcze
 • Budować zaangażowanie pracowników
 • Sprawnie przeprowadzać zmiany
 • Wygenerować oszczędności

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Wstęp do Six Sigma

 • Gra symulacyjna wprowadzająca podstawowe pojęcia SixSigma
 • Metodyka DMAIC
 • Podstawowe miary procesów
 • Historia SixSigma
 • SixSigma na tle innych metodyk doskonalenia
 • Organizacja procesowa

Define

 • Definiowanie problemu
 • Ogólna mapa procesu
 • Opisanie problemu za pomogą liczb i danych
 • Rozpoczęcie projektu DMAIC
 • Definiowanie kluczowego procesu
 • Definiowanie klientów
 • Miary zmienności procesu

Zarządzanie projektem

 • Ustalenie celu i zakresu projektu
 • Kluczowe etapy realizacji projektu
 • Kamienie milowe
 • Zespół projektowy
 • Monitorowanie i raportowanie postępu projektu

Measure

 • Co mierzyć i jak mierzyć
 • Mapy i miary procesów
 • Kluczowe parametry procesów
 • Typy danych
 • Podstawowe statystyki opisujące problem
 • Analiza systemów pomiarowych
 • Opracowywanie planu zbierania danych
 • Formularze zbierania danych
 • Próbkowanie
 • Sposoby wizualizowanie miar procesów
 • Sigma procesu

Analyse

 • Analiza przyczyn źródłowych
 • Narzędzia analizy przyczyn źródłowych
 • Analizowanie danych za pomocą histogramów
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Analiza luki niezgodności
 • Analiza wieloczynnikowa
 • Prowadzenie eksperymentu

Improve

 • Opracowywanie rozwiązań
 • Dobór kryteriów oraz warunków brzegowych
 • Pilotażowe testowanie rozwiązań
 • Techniki kreatywne w generowaniu rozwiązań

Zarządzanie zmianą

 • Angażowanie organizacji do zmiany
 • Radzenie sobie z oporem na zmiany
 • Planowanie zmiany
 • Komunikowanie zmiany

Zarządzanie zespołem

 • Role i funkcje w zespole
 • Zarządzanie efektywnością zespołu
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów

Control

 • Opracowanie planu zapewniającego utrzymanie rozwiązań
 • Metody kontroli
 • Standaryzacja rozwiązań
 • Karty kontrolne

Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy

Wykładowcy

Krzysztof Firlik

Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej, a także studiów podyplomowych Zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Przez rok studiował również na uczelni technicznej we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i Francji głównie w przemyśle motoryzacyjnym i medycznym. Od 2007 roku zafascynowany ideą Lean Manufacturing zgłębia jej tajniki. Pod koniec 2009 roku został współtwórcą portalu LeanManufacturing.pl którego ideą jest szerzenie idei Lean Manufacturing i stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla praktyków Lean.
Oprócz szczupłego zarządzania interesuje się również motoryzacją (zwłaszcza ergonomią i historią polskiej motoryzacji), turystyką górską i rowerową, a także kreowaniem wizerunku w Internecie. W chwili obecnej pracuje w firmie Solaris.

Zbigniew Kowalski

Certyfikowany: Black Belt, Menedżer CRS.Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych (w jednej z z największych firm usługowych w kraju) przy wykorzystaniu metod I narzędzi Lean Management i Six Sigma.
Koordynator projektów realizowanych przez Black Belt`s i Green Belt`s; zarządzanie portfelem projektów realizowanych metodą PDCA (w tym 5s, Kaizen). Inicjator kół jakości, pasjonat ciągłego doskonalenia.Doświadczenie praktyczne zdobyte na różnych stanowiskach: od stanowisk wykonawczych do zarządczych w obszarach operacyjnych i B2B.Zawodowo związany z Pocztą Polską, pełniąc różne funkcje kierownicze w obszarach operacyjnych jak i sprzedaży. Obecnie na stanowisku Kierownika Projektu w Biurze Zarządzania Procesowego. Koordynator Centralny 5s.Z wykształcenia ekonomista (USz), Studia podyplomowe: Zarządzanie strategiczne (USz) i Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej (UZ), trener biznesu.

Emilia Machort

Absolwentka Towaroznawstwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Kaizen (Politechnika Warszawska), obecnie studiuje Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Praktyk ciągłego doskonalenia w takich branżach jak motoryzacja oraz branża spożywcza. Wieloletnie doświadczenie jako Kierownik Jakości, i jako Kierownik Działu Doskonalenia Procesów. Obecnie Manager Działu Sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie spożywczej. Certyfikowany coach ICC. Współorganizator Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu.

Jakub Marczak

Posiada wieloletnie szerokie doświadczenie w obszarze jakości Lean i SixSigma. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblarskiej. Jako ekspert doskonałości operacyjnej w branży farmaceutycznej, uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu produkcyjnego opartego na Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Członek zarządu Perfectus Group. Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Skupia się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Współpracuje z firmami m.in. z branż spożywczej, medycznej, metalowej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

Filip Żuk

Mgr. inż., absolwent MBA Poznań-Atlanta, konsultant i doradca w SML Creative Consulting, Manager Projektów z doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Zarządzał multidyscyplinarnymi zespołami  zajmującymi się projektami inwestycyjnymi I wdrożeniowymi min. w Heineken i Archer Daniels Midland. Twórca SML creative consulting, firmy szkoleniowo doradczej o unikatowym koncepcie.

Karolina Łygas

Absolwentka towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzania produkcją. Certyfikowany Six Sigma Black Belt posiadający 6 letnie doświadczenie zawodowe w obszarach jakości i doskonalenia procesów w branży spożywczej. Od 2014 roku w Mondelez Polska Production Sp. z o.o. na stanowisku Inżyniera Ciągłego Doskonalenia. Odpowiedzialna za wsparcie Fabryki we realizacji strategii Lean Six Sigma. Obszary specjalizacji to optymalizacja procesów produkcji, zarządzanie produkcją i zapewnienie jakości produktu.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Six Sigma green belt5400 zł5600 zł5800 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy

Zobacz także