Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 160 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 • specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów
 • pracowników działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia
 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw
 • studentów studiów stacjonarnych
 • wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów

Atuty

 • Wartością dodaną studiów Lean Management jest budowanie kontaktów oraz wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów.
 • Cel studiów realizowany jest przez wieloletnich praktyków Lean z renomowanych firm, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy.
 • Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean.
 • Założeniem prowadzących jest dostarczenie studentom oprócz wiedzy konkretnych umiejętności odnośnie użycia narzędzi Lean. Dlatego po każdych zajęciach studenci będą w stanie samodzielnie używać narzędzi Lean w praktyce
 • Okazją do nauki przez doświadczenie są projekty realizowane w czasie studiów. W trakcie zajęć podsumowujących projekty jest okazja do wymiany wiedzy na ich temat i zdobycia szerszej perspektywy

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean. Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych.

Zyski z wdrożenia Lean to:

 • Podniesienie satysfakcji klienta
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Wygenerowanie oszczędności
 • Uniknięcie strat
 • Skrócenie czasów
 • Poprawa jakości
 • Poprawa bezpieczeństwa

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni praktycy Lean z kilkuletnim stażem w przemyśle. Są to osoby z różnych branż, pracujący w Działach Lean/Doskonałości Operacyjnej jak też Kierownicy Działów wdrażający Lean w swoich obszarach. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Opinie słuchaczy

LUIZA CZAJA

W firmie LM Wind Power Blades (POLAND) pracuję na stanowisku Koordynatora Kaizen i Komunikacji. Odpowiadam za wiele projektów związanych z LEAN i LM Production System. Organizuję wielu eventów zwiazanych z energetyką wiatrową i beanchmarkinigiem. Reprezentuję firmę w środowisku lokalnym i międzynarodowym.
Wybrałam studia podyplomowe Lean management Uczelni Łazarskiego, aby realizować swoją ścieżkę kariery zawodowej. Zajęcia były prowadzone przez praktyków dla praktyków. Kameralna ośmioosobowa grupa studentów umożliwiała prowadzenie dyskusji studenci - wykładowcy. Wizyty beanchmarkingowe odbyte podczas studiów zainspirowały mnie do wdrożenia kilku rozwiązań w swojej organizacji.
Z przyjemnością polecam studia Lean management na Uczelni Łazarskiego - absolwentka studiów podyplomowych Lean management (2014/15)

Program

Program studiów obejmuje 160 h zajęć (w tym wykłady i warsztaty)

 • Co to znaczy Lean? Gra symulująca proces produkcyjny
 • Kaizen czyli ciągłe doskonalenie
 • Formularz A3
 • Praca standaryzowana
 • Analizy przyczyn źródłowych, czyli jak rozwiązywać problemy
 • SMED. Szybkie przezbrojenie
 • Przywództwo w kulturze Lean
 • Projekt I
 • Przepływ jednej sztuki. Mapowanie przepływu
 • 5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne
 • TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń
 • TWI. Uniwersalny program doskonalenia metod pracy
 • Komunikacja w organizacji i zespole
 • Budowanie efektywnych zespołów
 • Projekt II

Wykładowcy

Jakub Marczak

Posiada wieloletnie szerokie doświadczenie w obszarze jakości Lean i SixSigma. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblarskiej. Jako ekspert doskonałości operacyjnej w branży farmaceutycznej, uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu produkcyjnego opartego na Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Członek zarządu Perfectus Group. Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Skupia się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Współpracuje z firmami m.in. z branż spożywczej, medycznej, metalowej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

Krzysztof Firlik

Absolwent Zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej, a także studiów podyplomowych Zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Przez rok studiował również na uczelni technicznej we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i Francji głównie w przemyśle motoryzacyjnym i medycznym. Od 2007 roku zafascynowany ideą Lean Manufacturing zgłębia jej tajniki. Pod koniec 2009 roku został współtwórcą portalu LeanManufacturing.pl którego ideą jest szerzenie idei Lean Manufacturing i stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla praktyków Lean.
Oprócz szczupłego zarządzania interesuje się również motoryzacją (zwłaszcza ergonomią i historią polskiej motoryzacji), turystyką górską i rowerową, a także kreowaniem wizerunku w Internecie. W chwili obecnej pracuje w firmie Solaris.

Emilia Machort

Absolwentka Towaroznawstwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Kaizen (Politechnika Warszawska), obecnie studiuje Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Praktyk ciągłego doskonalenia w takich branżach jak motoryzacja oraz branża spożywcza. Wieloletnie doświadczenie jako Kierownik Jakości, i jako Kierownik Działu Doskonalenia Procesów. Obecnie Manager Działu Sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie spożywczej. Certyfikowany coach ICC. Współorganizator Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu.

Zbigniew Jarząbek

Ekspert Lean, trener wewnętrzny, audytor. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 14-tu lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. W roku 2005 certyfikowany jako Black Belt, od tego czasu prowadził liczne projekty usprawniające w działach Jakości, Produkcji i Logistyki. Współautor publikacji na temat Lean, opiekun prac magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, autor wykładów na temat Lean i SixSigma na Politechnice Poznańskiej. Pracował jako Ekspert Lean, Menadżer Lean, Koordynator Laboratorium, a obecnie pełni funkcję  Kierownika Projektu.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Lean Management5900 zł6100 zł6300 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW* JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy

Zobacz także