Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 158
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Studia nadające możliwość legitymowania się bezterminowym certyfikatem Auditora Wiodącego ISO 9001:2015. Atutem studiów jest ich praktyczny charakter. Ćwiczenia i całodzienne warsztaty zajmują ponad 50% czasu zajęć, co przekłada się na nabycie realnych umiejętności w obszarze zarządzania i auditowania systemu. Wykładowcy- auditorzy wiodący i pełnomocnicy przybliżą także wykorzystanie narzędzi doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania, takich jak rachunek kosztów jakości, czy Mapowanie Strumienia Wartości.
Studenci jako jedni z pierwszych osób w Polsce legitymować się będą certyfikatem Auditora Wiodącego wydanym w odniesieniu do wymagań, nowej, zaktualizowanej normy ISO 9001:2015.
Studia będą idealnym sposobem na uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania jakością dla osób mających na co dzień styczność ze znormatyzowanym systemem zarządzania ISO 9001 lub systemem zintegrowanym.

Dla kogo?

 • Pełnomocnicy (przedstawiciele kierownictwa) ds. systemu zarządzania jakością
 • Managerowie jakości
 • Kierownicy działów jakości
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Pracownicy działów jakości
 • Pracownicy działu ciągłego doskonalenia i pokrewnych
 • Osoby zajmujące się wdrażaniem systemów zarządzania
 • Osoby przeprowadzające audyty systemów zarządzania
 • Osoby odpowiedzialne za proces doskonalenia systemów zarządzania
 • Osoby tworzące dokumentację systemową
 • Osoby pracujące w organizacjach z wdrożonym systemem zarządzania

Cel

Celem studiów jest przedstawienie wymagań normy ISO 9001 w przejrzysty i przystępny, poparty przykładami i zajęciami praktycznymi sposób. Studia przygotowują do roli pełnomocnika ds. jakości, auditora wiodącego, pracownika/ kierownika działu jakości bądź działu ciągłego doskonalenia.
Uczestnik studiów poszerzy wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001 i budowania systemu zarządzania jakością o zagadnienia związane z:

 • analizą ryzyka,
 • kosztami jakości,
 • Lean Management i Mapowaniem Strumienia Wartości,
 • mapowaniem procesów,
 • metodami, narzędziami i technikami rozwiązywania problemów,
 • komunikacją w procesie auditu, czyli narzędziami, którymi posługuje się nowoczesny manager.

Atuty

- Dodatkowe certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności, wliczone w cenę studiów. Kończąc studia podyplomowe słuchacz otrzymuje:

 • certyfikat "Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Pełnomocnik ISO 9001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania" (LUQAM),
 • certyfikat „Risk Manager” (SwissCert) w języku polskim i niemieckim

- Korzyści dla firm/pracodawców:

 • Kompleksowe wyspecjalizowanie pracownika w zakresie zarządzania systemem jakości w organizacji.
 • Świadome przygotowanie firmy do auditu certyfikującego, dzięki kompetentnej kadrze.
 • Nabycie przez pracownika umiejętności, dzięki którym będzie potrafił ożywić istniejący w firmie system zarządzania, aby nikt nie uznał go za zbędny.
 • Zapoznanie pracownika z filozofią Lean Management, stosowaną z powodzeniem w wielu przedsiębiorstwach.

- Program zajęć uwzględnia tematy z kompetencji miękkich takich jak komunikacja w procesie auditu oraz elementy filozofii Lean Management.

Opiekun merytoryczny kierunku: Karolina Antos
tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają dwa semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studium przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

Program

Moduł 1 Zarządzanie systemowe

 1. Wymagania normy ISO 9001*
 2. Risk Manager*
 3. Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania*
 4. Branżowe systemy zarządzania i ich integracja*

Moduł 2 Auditor Wiodący ISO 9001

  1. Auditowanie w teorii i praktyce
  2. Audit systemu zarządzanie - warsztaty
  3. Komunikacja w procesie auditu

    

   Moduł 3 Pełnomocnik ISO 9001

    1. Projektowanie systemu zarządzania
    2. Zarządzanie systemem

      

     Moduł 4 Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania

      1. Lean Management i Problem Solving*
      2. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
      3. Koszty jakości w systemach zarządzania

       Egzamin dyplomowy (pisemny)

       * Zajęcia mogą zostać połączone na kierunkach Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 oraz Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

       Wykładowcy

       Łukasz Ekiert

        

       Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający LUQAM sp. zo.o. sp. k. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

       Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi jakości, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu, rozwoju dostawców. Auditor wiodący  ISO 9001 i ISO/TS 16949 międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

       W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowych w zakresie ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

       Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych na  kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

       Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował tworzenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in., Liga Mistrzów 5S, TPM Champion, Company Production System.

        

        

        

       Jakub Kaczorowski

        

       Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA oraz z zakresu zarządzania jakością. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. z zakresu zarządzania personelem, zarządzania finansami, systemów zarządzania jakością, Lean Management.

       Od wielu lat związany jest z projektami Lean Manufacturing, a także systemami zarządzania. Pracował na stanowiskach Prezesa Zarządu, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownika projektów produkcyjnych i jakościowych, Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, a także Inżyniera Jakości. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialny był za zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami produkcyjnymi i jakościowymi. Zajmował się również współtworzeniem biznesplanu oraz wdrażaniem strategii biznesowej i marketingowej. Był odpowiedzialny również za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Prowadził również projekt certyfikacji Six Sigma – poziom Green Belt.

        

        

        

       Opłaty za studia

       Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
       Quality Excellence.Auditor Wiodący ISO 90015900 zł6100 zł6300 zł
       • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

       *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
       **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

       Terminy płatności

       Płatność jednorazowa

       • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

       Płatność ratalna

       Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

       • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
       • II rata - do 1 lutego 2019 r.

       Terminy płatności czesnego w czterech ratach

       • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
       • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
       • III rata - do 1 lutego 2019 r.
       • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

       Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

       Uczelnia Łazarskiego

       Santander Bank Polska S.A.
       29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

       tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

       Zasady rekrutacji

       • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
       • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
       • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
       • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

       Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

       • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
       • CV;
       • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
       • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

       W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

       Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

       • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
       • dowodu wpłaty czesnego
       • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

       *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

       Kontakt

       Centrum Kształcenia Podyplomowego
       Uczelnia Łazarskiego
       ul. Świeradowska 43
       02-662 Warszawa

       Sektor "E" pokój 56
       e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
       tel. 22 54-35-322

       **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

       1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
       2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
       3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
        • realizacji procesu kształcenia,
        • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
        • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
        na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
       4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
        • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
        • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
        • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
        • prowadzenia monitoringu wizyjnego
        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
       5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
       6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
       7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
       8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
       9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
       10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
       11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

       Partnerzy studiów

       Akademia zarządzania jakością