Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 175 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Studia kierowane są do osób chcących podnieść swą wiedzę w zakresie zarządzania systemowego w obszarze bezpieczeństwa żywności. Dzięki prowadzeniu zajęć na studiach zarówno przez przedstawicieli jednostki certyfikującej, osób zawodowo zajmujących się problematyką jakości i bezpieczeństwa żywności, pracowników instytucji zajmujących się urzędową kontrolą jakości żywności oraz konsultantów LUQAM powstały studia dla osób, które szukają wiedzy przekazywanej przez praktyków.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do osób, które pracują lub wiążą swoją przyszłość z pracą w przemyśle spożywczym oraz w całym łańcuchu żywnościowym. Organizacje których pracownicy mogą zostać delegowani na studia to m.in.:

 • Producenci żywności
 • Producenci pasz, zbóż, dodatków do żywności
 • Rolnicy
 • Firmy świadczące usługi żywieniowe i cateringowe
 • Sprzedawcy detaliczni i hurtowi
 • Firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne
 • Dostawcy wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością
 • Laboratoria badawcze
 • Sieci handlowe

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli auditora, pełnomocnika i menedżera systemów zapewniania/zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających doświadczenie związane z różnymi aspektami zarządzania bezpieczeństwem żywności. Słuchacze poznają zagadnienia związane z produkcją różnego rodzaju żywności, dystrybucją żywności w sieciach handlowych, urzędową kontrolą żywności, badaniami laboratoryjnymi żywności i optymalizacją procesu produkcji, zarówno po stronie kontrolowanych/auditowanych, jak i kontrolujących/auditujących.

Dodatkowe korzyści

Kończąc studia podyplomowe słuchacz otrzymuje:

 • Certyfikat "Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat "Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat "Auditor wewnętrzny HACCP" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat "Auditor wewnętrzny system zarządzania jakością ISO 9001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat "Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

Opiekun merytoryczny: Karolina Antos
tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają dwa semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studium przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Moduł 1 Zarządzanie systemowe

 • Wymagania normy ISO 9001:2015
 • Mapowanie procesów w systemach zarządzania
 • Analiza ryzyka w systemach zarządzania
 • Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania
 • Branżowe systemy zarządzania i ich integracja

Moduł 2 Bezpieczeństwo żywności

 • GHP, GMP, GLP, HACCP
 • Wymagania normy ISO 22000
 • Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC
 • Food Defence

Moduł 3 Warsztaty i case studies

 • Komunikacja w procesie auditu
 • Projektowanie i budowa systemu HACCP - case study
 • Projektowanie i budowa systemu ISO 22000 - case study

Moduł 4 Zajęcia dodatkowe

 • Lean Management i Problem Solving
 • Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących

Egzamin dyplomowy (pisemny)

Wykładowcy

Izabela Górecka

 

Absolwentka kierunku Biologia na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych z Zarządzana Jakością. Od początku kariery związana z Systemami Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności. Swoje 10 letnie doświadczenie zdobyła na stanowiskach specjalisty ds. Jakości, Kierownika Laboratorium. Obecnie zajmuje stanowisko Pełnomocnika Zarządzania Systemem Jakości oraz Kierownika produkcji.

Uczestniczyła we wdrażaniu, utrzymaniu i doskonaleniu  systemu bezpieczeństwa żywności, takich jak ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRC w firmach sektora produkcji żywności. Brała udział w licznych szkoleniach związanych z funkcjonowaniem systemów w sektorze spożywczym (HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, FSSC 22000) oraz szkoleniach dotyczących tematyki Food Defence. Posiada uprawnienia auditora wewnętrznego systemów zarządzania oraz bezpieczeństwa żywności. Posiada doświadczenie jako auditor obszaru produkcyjnego i dostawców, jak również jako strona auditowana i kontrolowana przez sieci, takie jak Biedronka, Kaufland, Lidl oraz instytucje państwowe (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej, Inspekcja Weterynaryjna).

 

 

 

Beata Martynowicz-Kot

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania (dyplom Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Krakowskiej), Zarządzania Przedsiębiorstwami (dyplom Uniwersytetu Lille I, Francja) oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Ma doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach. Od ponad 10 lat trenerka z zakresu kompetencji miękkich. Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L’Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, Fagor Mastercook, Orlen. Zakres tematyczny szkoleń: skuteczna komunikacja, asertywność, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, trening dla trenerów/ek, narzędzia motywowania, ocena pracownicza, rekrutacja, umiejętności kierownicze (również mistrza/yni produkcji oraz lidera/ki utrzymania ruchu), leadership, rozwiązywanie problemów (z elementami Kaizen, PDCA), zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami.

Wdraża projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska.

Członkini Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Członkini Polskiego Integracyjnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej PTOAT.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Manager jakosci i bezpieczeństwa żywności4900 zł5100 zł5300 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy studiów

Akademia zarządzania jakością