Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 175
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Najlepiej oddający potrzeby rynkowe program studiów poświęcony operacyjnym zagadnieniom związanym w zarządzaniem jakością w motoryzacji w Polsce. Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i konsultingowym w branży motoryzacyjnej - managerowie jakości i eksperci z branży automotive. Cztery komplementarne bloki tematyczne zapewniają przeszkolenie słuchacza zarówno pod względem systemowym (IATF 16949, VDA 6.3), jak i pod względem narzędzi specyficznych dla branży automotive. Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Dla kogo?

 Oferta studiów dedykowana jest osobom pracującym w:

 • branży automotive lub pokrewnej,
 • firmach będących dostawcą dla branży automotive.

Zagadnienia zawarte w programie studiów przydatne są w pracy zawodowej zarówno w małych firmach dostarczających komponenty dla branży motoryzacyjnej, jak i dużych międzynarodowych koncernów automotive. Stąd też oferta kierunku adresowana jest do pracowników lub potencjalnych pracowników różnej wielkości firm działających bądź zamierzających rozpocząć działalność w branży motoryzacyjnej lub pokrewnej.

Studia kierowane są do osób, które chcą nie tylko poznać zagadnienia związane z kierunkiem studiów na poziomie teoretycznym, ale także poprzez rozbudowane ćwiczenia warsztatowe i case studies.

Wszystkie studia LUQAM realizowane są w 100% przez praktyków.

Cel

Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć kompetencje do pełnienia funkcji managera jakości automotive w organizacji.

Atuty

Kończąc studia podyplomowe słuchacz otrzymuje:

 • Certyfikat "Wewnętrzny Auditor Jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949:2016" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat "APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA" (LUQAM),
 • Certyfikat "Auditor procesu wg. VDA 6.3" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim.

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

Opiekun merytoryczny: Karolina Antos
tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

Program

 

Zarządzanie procesem i systemem

  • Zarządzanie systemowe w branży automotive
  • Rola auditora i pełnomocnika w organizacji
  • Wymagania standardu IATF 16949
  • Audit procesu wg. VDA 6.3
  • Komunikacja w procesie auditu

    

   Podręczniki AIAG

    • APQP – Zaawansowane planowanie jakości procesu
    • PPAP – Proces zatwierdzania części do produkcji
    • SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem
    • MSA – Analiza Systemów Pomiarowych
    • FMEA – Analiza Przyczyn i Skutków Wad

      

     Narzędzia zarządzania w branży automotive

      • Zakupy i sourcing w branży automotive
      • QRQC, FTA
      • Metody, narzędzia, techniki rozwiązywania problemów
      • Kreatywne rozwiązywanie problemów
      • Zarządzanie reklamacjami, a rozwój relacji z klientem

       

      Egzamin dyplomowy (pisemny)

                                                                     Łączna liczna godzin: 175

       Wykładowcy

       Łukasz Ekiert

       Opiekun merytoryczny.

       Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający LUQAM sp. zo.o. sp. k. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

       Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi jakości, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu, rozwoju dostawców. Auditor wiodący  ISO 9001 i ISO/TS 16949 międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

       W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowych w zakresie ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

       Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, WSZIB w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie) na kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

       Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował tworzenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in., Liga Mistrzów 5S, TPM Champion, Company Production System.

       Dariusz Źródłowski

       Trener i konsultant LUQAM, absolwent Inżynierii Produkcji na Politechniki Radomskiej. Jeden z najbardziej doświadczonych szkoleniowców z zakresu systemów zarządzania i narzędzi stosowanych w branży automotive w Polsce.

       Ekspert z zakresu narzędzi jakości z naciskiem na SPC, MSA, FMEA, APQP,PPAP i 8D. Brał udział w projektach wprowadzania nowych produktów do produkcji seryjnej, zapewnienia jakości oraz tworzenia systemów zarządzania jakością. Jego główną specjalnością są projekty auditorskie, szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół wdrażania systemów i narzędzi zarządzania jakością. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemem ISO/TS 16949. Swoje umiejętności nabył dzięki zaangażowaniu w kilkuset projektach.

       Pracował na stanowiskach Specjalisty ds. Walidacji, Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, Kierownika Działu Jakości. Jest auditorem międzynarodowej jednostki certyfikującej. Pełnomocnik ds. Jakości w kilku firmach na terenie województwa mazowickiego.

       Prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla Valeo, Bridgestone, Tenneco, BWI, Delphi i kilkudziesięciu innych firm z sektora motoryzacyjnego w całej Polsce. Prelegent na studiach, szkoleniach i studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Politechnice Radomskiej.

       Opłaty za studia

       Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
       Automotive Quality Expert6900 zł7100 zł7300 zł

       20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

       *cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
       **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

        

       Terminy płatności

       Płatność jednorazowa

       • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

       Płatność ratalna

       Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

       • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
       • II rata - do 1 lutego 2018 r.

       Terminy płatności czesnego w czterech ratach

       • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
       • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
       • III rata - do 1 lutego 2018 r.
       • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

        

       Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

       Uczelnia Łazarskiego

       Deutsche Bank Polska S.A.
       29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

       tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

       Zasady rekrutacji

       1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
       2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
       3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
       4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

        

        

        WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

       • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
       • CV
       • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
       • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

        OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

       • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
       • dowodu wpłaty czesnego
       • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

        

       *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

       KONTAKT

       Centrum Kształcenia Podyplomowego
       Uczelnia Łazarskiego
       ul. Świeradowska 43
       02-662 Warszawa

       Sektor "E" pokój 56

       e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

       tel. 22 54-35-322

       Zobacz także

       Partnerzy studiów

       Akademia zarządzania jakością