Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 158
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Studia nadające możliwość legitymowania się bezterminowym certyfikatem Auditora Wiodącego ISO 9001:2015. Atutem studiów jest ich praktyczny charakter. Ćwiczenia i całodzienne warsztaty zajmują ponad 50% czasu zajęć, co przekłada się na nabycie realnych umiejętności w obszarze zarządzania i auditowania systemu. Wykładowcy- auditorzy wiodący i pełnomocnicy przybliżą także wykorzystanie narzędzi doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania, takich jak rachunek kosztów jakości, czy Mapowanie Strumienia Wartości.
Studenci jako jedni z pierwszych osób w Polsce legitymować się będą certyfikatem Auditora Wiodącego wydanym w odniesieniu do wymagań, nowej, zaktualizowanej normy ISO 9001:2015.
Studia będą idealnym sposobem na uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania jakością dla osób mających na co dzień styczność ze znormatyzowanym systemem zarządzania ISO 9001 lub systemem zintegrowanym.

Dla kogo?

 • Pełnomocnicy (przedstawiciele kierownictwa) ds. systemu zarządzania jakością
 • Managerowie jakości
 • Kierownicy działów jakości
 • Auditorzy wiodący
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Pracownicy działów jakości
 • Pracownicy działu ciągłego doskonalenia i pokrewnych
 • Osoby zajmujące się wdrażaniem systemów zarządzania
 • Osoby przeprowadzające audyty systemów zarządzania
 • Osoby odpowiedzialne za proces doskonalenia systemów zarządzania
 • Osoby tworzące dokumentację systemową
 • Osoby pracujące w organizacjach z wdrożonym systemem zarządzania

Cel

Celem studiów jest przedstawienie wymagań normy ISO 9001 w przejrzysty i przystępny, poparty przykładami i zajęciami praktycznymi sposób. Studia przygotowują do roli pełnomocnika ds. jakości, auditora wiodącego, pracownika/ kierownika działu jakości bądź działu ciągłego doskonalenia.
Uczestnik studiów poszerzy wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001 i budowania systemu zarządzania jakością o zagadnienia związane z:

 • analizą ryzyka,
 • kosztami jakości,
 • Lean Management i Mapowaniem Strumienia Wartości,
 • mapowaniem procesów,
 • metodami, narzędziami i technikami rozwiązywania problemów,
 • komunikacją w procesie auditu, czyli narzędziami, którymi posługuje się nowoczesny manager.

Atuty

Kończąc studia podyplomowe słuchacz otrzymuje:

 • Certyfikat "Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Pełnomocnik ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania" (LUQAM).

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

Opiekun merytoryczny kierunku: Karolina Antos
tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają dwa semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studium przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

Program

 

Zarządzanie systemowe

 • Wymagania normy ISO 9001:2015
 • Mapowanie procesów w systemach zarządzania
 • Analiza ryzyka w systemach zarządzania
 • Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania
 • Branżowe systemy zarządzania i ich integracja

Auditor Wiodący ISO 9001

 • Audit w systemie zarządzania jakością
 • Audit w systemie zarządzania jakością - warsztaty

 

Pełnomocnik ISO 9001

 • Projektowanie systemu zarządzania
 • Zarządzanie systemem

 

Warsztaty i case studies

 • Komunikacja w procesie auditu
 • Gra symulacyjna - Management System Play

Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania

 • Lean Management i Problem Solving
 • Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
 • Koszty jakości w systemach zarządzania

Egzamin dyplomowy (pisemny)

Wykładowcy

Łukasz Ekiert

 

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający LUQAM sp. zo.o. sp. k. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi jakości, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu, rozwoju dostawców. Auditor wiodący  ISO 9001 i ISO/TS 16949 międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowych w zakresie ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych na  kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował tworzenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in., Liga Mistrzów 5S, TPM Champion, Company Production System.

 

 

 

Jakub Kaczorowski

 

Trener i konsultant w LUQAM. Prowadzi szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA oraz z zakresu zarządzania jakością. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m.in. z zakresu zarządzania personelem, zarządzania finansami, systemów zarządzania jakością, Lean Management.

Od wielu lat związany jest z projektami Lean Manufacturing, a także systemami zarządzania. Pracował na stanowiskach Prezesa Zarządu, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownika projektów produkcyjnych i jakościowych, Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, a także Inżyniera Jakości. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialny był za zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami produkcyjnymi i jakościowymi. Zajmował się również współtworzeniem biznesplanu oraz wdrażaniem strategii biznesowej i marketingowej. Był odpowiedzialny również za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Prowadził również projekt certyfikacji Six Sigma – poziom Green Belt.

 

 

 

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Quality Excellence.Auditor Wiodący ISO 90015900 zł6100 zł6300 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW* JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy studiów

Akademia zarządzania jakością