Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 175
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Najlepiej oddający potrzeby rynkowe program studiów poświęcony operacyjnym zagadnieniom związanym w zarządzaniem jakością w motoryzacji w Polsce. Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i konsultingowym w branży motoryzacyjnej - managerowie jakości i eksperci z branży automotive. Cztery komplementarne bloki tematyczne zapewniają przeszkolenie słuchacza zarówno pod względem systemowym (IATF 16949, VDA 6.3), jak i pod względem narzędzi specyficznych dla branży automotive. Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Dla kogo?

 Oferta studiów dedykowana jest osobom pracującym w:

 • branży automotive lub pokrewnej,
 • firmach będących dostawcą dla branży automotive.

Zagadnienia zawarte w programie studiów przydatne są w pracy zawodowej zarówno w małych firmach dostarczających komponenty dla branży motoryzacyjnej, jak i dużych międzynarodowych koncernów automotive. Stąd też oferta kierunku adresowana jest do pracowników lub potencjalnych pracowników różnej wielkości firm działających bądź zamierzających rozpocząć działalność w branży motoryzacyjnej lub pokrewnej.

Studia kierowane są do osób, które chcą nie tylko poznać zagadnienia związane z kierunkiem studiów na poziomie teoretycznym, ale także poprzez rozbudowane ćwiczenia warsztatowe i case studies.

Wszystkie studia LUQAM realizowane są w 100% przez praktyków.

Cel

Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć kompetencje do pełnienia funkcji managera jakości automotive w organizacji.

Atuty

Kończąc studia podyplomowe słuchacz otrzymuje:

 • Certyfikat "Wewnętrzny Auditor Jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949:2016" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim,
 • Certyfikat "APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA" (LUQAM),
 • Certyfikat "Auditor procesu wg. VDA 6.3" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim.

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

Opiekun merytoryczny: Karolina Antos
tel: 507 174 084 lub (12) 296 49 31

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają dwa semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studium przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

 

Zarządzanie procesem i systemem

 • Zarządzanie systemowe w branży automotive
 • Rola auditora i pełnomocnika w organizacji
 • Wymagania standardu IATF 16949
 • Audit procesu wg. VDA 6.3
 • Komunikacja w procesie auditu

   

  Podręczniki AIAG

  • APQP – Zaawansowane planowanie jakości procesu
  • PPAP – Proces zatwierdzania części do produkcji
  • SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem
  • MSA – Analiza Systemów Pomiarowych
  • FMEA – Analiza Przyczyn i Skutków Wad

    

   Narzędzia zarządzania w branży automotive

   • Zakupy i sourcing w branży automotive
   • QRQC, FTA
   • Metody, narzędzia, techniki rozwiązywania problemów
   • Kreatywne rozwiązywanie problemów
   • Zarządzanie reklamacjami, a rozwój relacji z klientem

   Egzamin dyplomowy (pisemny)

    Wykładowcy

    Łukasz Ekiert

     

    Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający LUQAM sp. zo.o. sp. k. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

    Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi jakości, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu, rozwoju dostawców. Auditor wiodący  ISO 9001 i ISO/TS 16949 międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

    W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowych w zakresie ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

    Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych na  kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

    Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował tworzenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in., Liga Mistrzów 5S, TPM Champion, Company Production System.

     

     

     

    Dariusz Źródłowski

    Trener i konsultant LUQAM, absolwent Inżynierii Produkcji na Politechniki Radomskiej. Jeden z najbardziej doświadczonych szkoleniowców z zakresu systemów zarządzania i narzędzi stosowanych w branży automotive w Polsce.

    Ekspert z zakresu narzędzi jakości z naciskiem na SPC, MSA, FMEA, APQP,PPAP i 8D. Brał udział w projektach wprowadzania nowych produktów do produkcji seryjnej, zapewnienia jakości oraz tworzenia systemów zarządzania jakością. Jego główną specjalnością są projekty auditorskie, szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół wdrażania systemów i narzędzi zarządzania jakością. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemem ISO/TS 16949. Swoje umiejętności nabył dzięki zaangażowaniu w kilkuset projektach.

    Pracował na stanowiskach Specjalisty ds. Walidacji, Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, Kierownika Działu Jakości. Jest auditorem międzynarodowej jednostki certyfikującej. Pełnomocnik ds. Jakości w kilku firmach na terenie województwa mazowickiego.

    Prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla Valeo, Bridgestone, Tenneco, BWI, Delphi i kilkudziesięciu innych firm z sektora motoryzacyjnego w całej Polsce. Prelegent na studiach, szkoleniach i studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Politechnice Radomskiej.

    Opłaty za studia

    Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
    Automotive Quality Expert6900 zł7100 zł7300 zł
    • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
    • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

    *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
    **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

    Terminy płatności

    Płatność jednorazowa

    • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

    Płatność ratalna

    Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 1 lutego 2019 r.

    Terminy płatności czesnego w czterech ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
    • III rata - do 1 lutego 2019 r.
    • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

    Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

    Uczelnia Łazarskiego

    Deutsche Bank Polska S.A.
    29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

    tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

    Zasady rekrutacji

    • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
    • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
    • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
    • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

    Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

    • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
    • CV;
    • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
    • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

    W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

    Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

    • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
    • dowodu wpłaty czesnego
    • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

    *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

    Kontakt

    Centrum Kształcenia Podyplomowego
    Uczelnia Łazarskiego
    ul. Świeradowska 43
    02-662 Warszawa

    Sektor "E" pokój 56
    e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
    tel. 22 54-35-322

    **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
    2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
    3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
     • realizacji procesu kształcenia,
     • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
     • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
     na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
    4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
     • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
     • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
     • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
     • prowadzenia monitoringu wizyjnego
     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
    6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
    7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
    8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
    9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
    11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

    Zobacz także

    Partnerzy studiów

    Akademia zarządzania jakością