Akademia Zarządzania Jakością to trzy wyjątkowe kierunki, których ukończenie - dzięki praktycznej formie i dużej ilości dodatkowych certyfikatów – pozwala wyróżnić się na rynku pracy.  Adresatami Akademii są:

  • osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością w firmach, Auditorzy Wewnętrzni i Pełnomocnicy ISO 9001 oraz osoby zainteresowane pracą w zewnętrznych jednostkach certyfikujących,
  • osoby pracujące w branży automotive lub pokrewnej, zajmujące się zarządzaniem jakością,
  • osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością i bezpieczeństwem  żywności.

Kierunki stworzone zostały przy współpracy z firmą LUQAM. Podczas zajęć z doświadczonymi trenerami-praktykami uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz  know-how do wykorzystania w codziennej pracy.

Partnerzy