Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 168 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 30
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, przede wszystkim dla kadry zarządzającej, praktyków Zarządzania Kapitałem Ludzkim, trenerów, doradców pracujących w organizacjach oraz przedsiębiorców prowadzących własne firmy.

Atuty

 • ciekawie przekazana kompleksowa wiedza psychologiczna  podnosząca skuteczność zarządzania;
 • możliwość uzyskania wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze wykorzystywania coachingu w rozwoju zawodowym i osobistym;
 • doskonalenie sztuki zarządzania konfliktami przez negocjacje i mediacje;
 • wykorzystanie psychologii w marketingu organizacji, w tym w kreowaniu marki;
 • możliwość poznania profesjonalnych  narzędzi psychologicznych do badania predyspozycji osobowościowych niezbędnych w nowoczesnym doborze kadr;
 • rozwinięcie własnych umiejętności psychospołecznych, szczególnie w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy własnych predyspozycji osobowościowych.

Przesłanki i cele

Sukces współczesnego zarządzania jest w ogromnym stopniu uzależniony od kompetencji psychospołecznych pracowników, a zwłaszcza kadry kierowniczej danej organizacji. Wiedza i umiejętności psychologiczne stanowią niekwestionowany fundament skutecznego zarządzania. Budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów - wszystkie te działania wymagają wiedzy i umiejętności psychologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest program studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu. Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy psychologicznej i kształtowanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania. Ważnym elementem jest także umożliwienie Słuchaczom własnego rozwoju i planowania ścieżki kariery przez udział w sesjach coachingowych oraz profesjonalną, pogłębioną diagnozę własnych predyspozycji osobowościowych.

Organizacja zajęć

 • Studia rozpoczynają się w II połowie października;
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Studia podyplomowe odbywają się w formie zajęć aktywizujących Słuchaczy, w tym wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów. 

MODUŁ I. Potencjał psychologiczny człowieka

 • Osobowość człowieka
 • Dobór pracowników, diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami
 • Psychologiczne aspekty przywództwa
 • Psychopatologia pracy (stres, wypalenie zawodowe, uzależnienie od pracy)

MODUŁ II. Doskonalenie umiejętności miękkich

 • Komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem elementów warsztatu kreatywności
 • Negocjacje, mediacje, kierowanie konfliktem
 • Coaching
 • Wizualizacja myśli w biznesie

MODUŁ III. Psychologia w praktyce zarządzania i marketingu

 • Psychologia reklamy. Marketing sensoryczny
 • Psychologia bankructwa
 • Metodyka prowadzenia szkoleń biznesowych
 • Psychologiczne aspekty motywacji i motywowania

Wykładowcy

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca w prestiżowych programach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz MBA w ochronie zdrowia i MBA zarządzanie w Uczelni Łazarskiego. Konsultantka w obszarze psychologii w zarządzaniu, doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Autorka i współautorka prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania potencjałem ludzkim. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Marek Adamski

Przedsiębiorca i manager, doradca w biznesie i wykładowca na studiach MBA.

Zawodowo praktyk zarządzania procesami w organizacji, członek zarządu PMC Group Polska  - lidera na rynku międzynarodowym w zakresie systemów zarządzania wiedzą i kompetencjami w organizacji.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, a także TUCK School of Business (USA) i Ruhr-Universität w Bochum. Członek SPM (Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców) w Warszawie oraz IELA (International e-Learning Association) w Nowym Jorku.

Od 17 lat związany z branżą doradczą i inwestycyjną  ( PWC, Global Analytics Limited, ISB Ltd. PMC Group Polska). Ekspert w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju organizacji z wieloletnim  doświadczeniem zawodowym na rynku polskim i międzynarodowym (Niemcy i USA) . Jego domeną jest zarządzanie procesowe i modelowanie procesów HR w organizacji. Jako manager wielokrotnie pełnił funkcję dyrektora marketingu i sprzedaży, HRBP a także doradcy i członka zarządu.

W życiu i pracy niestrudzony orędownik ciągłego kształcenia i rozwoju, przepełniony wiarą iż każdy z nas stworzony jest do wielkich rzeczy a bariery i przeszkody na tej drodze tworzymy sami.

Paweł Bogusław

Trener, coach, absolwent Uczelni Łazarskiego na kierunku Executive MBA HR, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi szkolenia, konsultacje oraz coaching dla kadry menedżerskiej jak i handlowców. Wykłada na Uczelni Łazarskiego na kierunkach: Psychologia

w Zarządzaniu, Zarządzanie zasobami Ludzkimi oraz w Szkole Zarządzania Sprzedażą na kierunkach: Zarządzanie Działem Sprzedaży i Account Management.

Pracował jako Przedstawiciel, KAM, Dystrykt Manager, Dyrektor Sprzedaży, Manager Projektów Szkoleniowych oraz Kierownik Działu Szkoleń, w takich firmach jak Sandoz, Valeant, Leroy Merlin, Auchan, Hortex, Polfarmex, CRL. Wdrażał oraz koordynował procesy HR, kreował politykę personalną

w międzynarodowych strukturach handlowych.

Wieloletnie doświadczenie trenerskie w „korporacjach” pozwala mu prowadzić z sukcesami procesy rozwojowe, od rekrutacji – assessment center, przez szkolenia merytoryczne i sprzedażowe do coachingu on the job. Praca kierownika działu szkoleń oraz wdrażanie wielu złożonych projektów HR

zapewnia jego klientom szerokie spojrzenie na potrzeby rozwojowe pracowników. Poprowadził ponad 930 dni szkoleniowych i coachingowych w różnych sektorach biznesu. Specjalizuje się w budzeniu motywacji wewnętrznej, inspirowaniu do poszukiwania i samodzielnego dochodzenia do efektywnych rozwiązań.  

Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: "Pracować i nie zwariować",  "Biznes czyli sztuka budowania relacji", "Życiologia", "Jak pies z Kotem" oraz "Głaskologia". Gościnnie pojawił się także w pozycji "Dekalog Szczęścia", jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

dr Anna Bugalska

Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach.

Przez 7 lat dyrektor doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School. Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych na HR w programach MBA i na studiach podyplomowych dla ekspertów HR. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, systemów wynagradzania, motywowania, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP.

Paweł Niemotko

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie - specjalizacja marketing. Wieloletni wykładowca akademicki. Łącznie zrealizował ponad 2000 godzin ćwiczeniowych na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i MBA. Certyfikowany trener biznesu z ponad 10 letnim doświadczeniem. Specjalizujący się w warsztatach z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji i budowania relacji. Praktyk biznesu, były właściciel agencji reklamowej. Jako zewnętrzny konsultant, opracował i wdrożył kilkanaście planów rozwoju.

Anna Pankowska-Gałaj

Jest specjalistką ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektor Generalna w Ministerstwie Zdrowia. Wcześniej pełniła funkcję, między innymi, dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy oraz dyrektora personalnego w Fabryce Mebli Forte SA. Doświadczony nauczyciel akademicki. Trener biznesu związana z firmą szkoleniowo-diagnostyczną YES HR. Jest absolwentką matematyki na UMK w Toruniu i IESE Business School University of Navarra.

 

 

Mirosław Urban

Psycholog, doradca zawodowy, trener, współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności. Specjalista od niestandardowych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom szkoleń pozwala odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Współpracował m. in. z Dr Irena Eris, Polkomtel S.A., Commercial Union, PKN Orlen S.A., Dalkia Poznań. Autor przygotowywanej publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: „Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe” (w ramach przygotowywanej serii 10 książek o szkoleniach). Autor artykułów: „Żonglowanie w biznesie” (www.nf.pl), „Żonglowanie sprzyja mózgowi” (Charaktery, 05/2005), „Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (Klanza w czasie wolnym, 1/2005), „Żonglowanie” (Trening umiejętności poznawczych, Klanza, 2004).

Urszula Widelska

Ekspert ds. marketingu, nauczyciel akademicki, konsultant Instytutu Badań i Analiz VIVADE, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat marketingu, w tym wykorzystywania psychologii w marketingu.

Piotr Paweł Wydrzyński

Z wykształcenia - magister inżynier, prawnik, psycholog. Z zawodu - licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny, posiadający 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Specjalista w zakresie restrukturyzacji, naprawy, sanacji i likwidacji, przedsiębiorstw.Ponadto z zawodu europejski rzecznik patentowy, specjalizujący się w ochronie znaków towarowych i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jako psycholog prowadzi wspólnie z żoną gabinet poradnictwa psychologicznego, oferując pomoc przedsiębiorcom, liderom, kadrze wyższego szczebla oraz osobom wykonującym wolne zawody będącym w kryzysie. Specjalizuje się także w prowadzeniu terapii par, w pomocy osobom uzależnionym, osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz w psychoonkologii. Pełni funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - samorządzie zawodowym rzeczników patentowych. Aktywny społecznie - prezes zarządu Fundacji "Przetarte Szlaki", której celem jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom w kryzysie, w szczególności wspieranie przedsiębiorców i liderów w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności biznesowej. Ponadto - przewodniczący Rady Fundacji "Zwykła Rozmowa", której celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, będących przyczyną zaburzeń psychicznych, destabilizacji życiowej i kryzysu ekonomicznego.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Psychologia w zarządzaniu 5 400 zł** 5 600 zł 5 800 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.